Informacje

BOŚ / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
BOŚ / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

27 mln zł zysku BOŚ

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 13 sierpnia 2019
  • 15:50
  • 0
  • Tagi: banki biznes BOŚ finanse wyniki
  • Powiększ tekst

** Bank Ochrony Środowiska odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 106,75 mln zł wobec 93,66 mln zł rok wcześniej. Bank podkreślił, że jest to najwyższy kwartalny wynik odsetkowy w historii grupy. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 25,27 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej.

Efektywnie i konsekwentnie prowadzone działania naprawcze w Grupie BOŚ S.A. pozwoliły na osiągnięcie: znaczącej poprawy wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% w I półroczu 2019 roku wobec 3,2% w 2018 roku, wzrostu marży odsetkowej grupy do poziomu 2,3% w I półroczu 2019 roku w porównaniu do 2% w całym 2018 roku, obniżenia wskaźnika C/I grupy - do poziomu 60,7% w I półroczu 2019 roku wobec 63,5% na koniec 2018 roku (przy rozłożeniu na cały rok jednorazowej składki BFG), istotnego zmniejszenia kosztów świadczeń pracowniczych - o 4,4% w relacji do I półrocza 2018 roku, bezpiecznej bazy kapitałowej grupy - łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,92% na koniec I półrocza 2019 roku oraz 17,95% na koniec 2018 roku, obniżki kosztów ryzyka banku do poziomu 0,8% za ostatnie 12 miesięcy, wzrostu sprzedaży kredytów - bank udzielił o 86,8% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w I półroczu 2018 roku – czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 18,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 44,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 34,18 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 42,36 mln zł wobec 28,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

ISBNews, MS

Komentarze