Informacje

Posiedzenie Sejmu / autor: PAP/Marcin Obara
Posiedzenie Sejmu / autor: PAP/Marcin Obara

Rządowa nowela ma zapobiegać praniu brudnych pieniędzy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 30 sierpnia 2019, 21:25

    Aktualizacja · 30 sierpnia 2019, 21:27

  • 0
  • Tagi: biznes Kodeks spółek handlowych prawo
  • Powiększ tekst

Sejm w piątek wieczorem przyjął większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych. Zakłada ona m.in., że akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Podczas sprawozdania sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, posłowie przyjęli dwadzieścia poprawek Senatu, a bezwzględną większością głosów odrzucili dwie. Wszystkie przyjęte poprawki miały charakter redakcyjno - doprecyzowujący. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Nowela zakłada, że akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Rządowa nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym, w tym praniu brudnych pieniędzy; akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Chodzi o projekt noweli Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który przygotowano w resorcie sprawiedliwości.

Autorzy nowelizacji zauważyli, że problem nie występuje w spółkach publicznych, ponieważ w przypadku ich akcji ustalenie właściciela jest możliwe na podstawie analizy stanu rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez dom maklerski.

Obecna konstrukcja akcji w spółkach, które nie są spółkami publicznymi, nie pozwala na zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o osobach, którym przysługują akcje na okaziciela. Brakuje bowiem możliwości ich identyfikacji. To niebezpieczna sytuacja. Anonimowość może stwarzać np. ryzyko nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu akcji na okaziciela. Problem ten został zauważony m.in. na forum Grupy G-20” - zauważyło wtedy ministerstwo.

Według autorów zmian obligatoryjna dematerializacja i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami.

Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji - na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela - dodano wówczas.

Nowe rozwiązania umożliwią spółkom niebędącym publicznymi cyfryzację akcji na dwa sposoby - poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Senat zgłosił poprawki do rządowego projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych na posiedzeniu 2 sierpnia br.

Pełna cyfryzacja akcji ma nastąpić z początkiem 2021 r., przy czym już w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych.(PAP)

PAP (autor: Radosław Jankiewicz, Longina Grzegórska-Szpyt)/gr

Komentarze