Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: finelightarts / Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: finelightarts / Pixabay

Senat chce udogodnień dla pracujących rodziców

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 marca 2023, 13:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji kodeksu pracy, które zakładają m.in. wprowadzenie 100-proc. odpłatności zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego

Senat chce też, by prawo do urlopu rodzicielskiego przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (a nie do 6., jak stanowiła nowela w wersji przyjętej przez Sejm), a pracodawca miał obowiązek zaakceptować wniosek pracownika o elastyczną organizację pracy, gdy ten wychowuje dziecko do 12. roku życia.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wprowadzone przez Senat poprawki zmierzają do tego, by zarówno osoby podlegające przepisom kodeksu pracy, jak i przepisom dla służb mundurowych za okres urlopu opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego otrzymały świadczenie w pełnej 100-proc. wysokości (a nie w wysokości 70 proc.).

Zmiany dotyczą również urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym. Senat wykreślił przepisy stanowiące, że ma to być urlop bezpłatny.

Poprawki stanowią także, że pracownik może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy jeżeli wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 12. roku życia wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy, a pracodawca co do zasady ma obowiązek taki wniosek zaakceptować.

Nowelizacja wdraża 2 unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance - dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską. Dotyczy m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

Prawo ojca do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. W ramach urlopu rodzicielskiego zostanie wprowadzona nieprzenoszalna jego część, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców.

Kiedy Rosji skończą się rakiety? Kolejny atak!

Pracownik będzie mógł ponadto skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Nowelizacja umożliwi szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy) i pracę w niepełnym wymiarze czasu. Zgodnie ze zmianami dotyczącymi umów o pracę pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Nowela rozszerza też zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika - w tym wysyłanego do pracy do państw UE lub trzecich oraz delegowanego - np. o informację o prawie do szkoleń czy długości płatnego urlopu. Funkcjonować będą ponadto zakazy zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, a także jego niekorzystnego traktowania z tego tytułu.

ISBNews/ or

Powiązane tematy

Komentarze