Informacje

Ustawa o lotach VIP-ów już w Senacie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 września 2019, 14:32

  • 0
  • Powiększ tekst

W środę przed południem Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się ustawą, która reguluje, jakie loty mają status HEAD i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz nowelizacją ustaw dot. jawności majątków rodzin m.in. polityków.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Senatu pierwotnie planowano na trzy dni. Jednak - jak poinformował w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski zostanie ono przerwane w czwartek po południu i wznowione na dni 17 i 18 października. Zmiana ta ma związek z tym, że ostatnie posiedzenie Sejmu przerwano do 15 października, czyli dwa dni po wyborach parlamentarnych. Karczewski na briefingu przed wyborami poinformował, że senatorowie PO opowiadali się przeciw przerwaniu posiedzenia i wznowieniu go już po wyborach.

Barbara Borys-Damięcka (PO) wnioskowała o uzupełnienie obrad o informację marszałka Senatu nt. bezpieczeństwa posłów i senatorów po sprawie kierowania groźby karalnej i znieważenia szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. Karczewski powiedział, że to temat do ewentualnego podjęcia podczas posiedzenia senackiej komisji regulaminowej. Wniosek senator PO został odrzucony w głosowaniu.

Senatorowie zajmą się na ostatnim posiedzeniu ustawą o lotach najważniejszych osób w państwie, która zakłada, że każdy lot prezydenta będzie lotem „wykonywanym w misji oficjalnej”. W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez prezydenta osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, będzie tylko lot „odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją”.

Ustawa precyzuje listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie podczas lotu. Według przepisów na pokładzie samolotu mogą znajdować się członkowie delegacji - zaproszeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci; osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną; a także dziennikarze.

Zgodnie z ustawą, w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z lotami marszałków Sejmu i Senatu, szef KPRM będzie występować o ich wyjaśnienie. Jeśli nie zostaną one w wyznaczonym czasie wyjaśnione, szef KPRM będzie zobowiązany do powiadomienia szefów kancelarii Sejmu lub Senatu o braku możliwości organizacji takiego lotu.

W porządku obrad Senatu jest także ustawa ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych; zakłada ona, że premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi TK, NSA i SN będą mieli obowiązek ujawnić majątek odrębny swych małżonków i dzieci.

Projekt ustawy powstał w kancelarii premiera. Uchwalona nowela przewiduje zmiany w pięciu ustawach: ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawie o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w RP, ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Według ustawy premier, ministrowie, posłowie, europosłowie, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

We wtorek Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zdecydowała, że zarekomenduje Senatowi odrzucenie w całości ustawy ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Senatorowie PiS złożyli wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. Oznacza to, że na środowym posiedzeniu, Senat otrzyma dwa wnioski: komisyjny - o odrzucenie ustawy w całości oraz mniejszościowy - o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się, gdy „Gazeta Wyborcza” napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 r. kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu, podczas gdy nieruchomość miała już w 1999 r. być warta prawie 4 mln zł, a obecnie ok. 70 mln zł. Premier Morawiecki informował, że „GW” sprostowała wysokość kwoty, jaka miałaby obecnie odpowiadać wartości działki. Według przedstawionej w sprostowaniu wyceny obecna wartość nieruchomości to ok. 14,3 mln zł.

Senat rozpatrzy też uchwalone przez Sejm nowe Prawo zamówień publicznych, które przewiduje m.in. wymóg przedstawienia zgodności wyliczonej ceny robót budowlanych z przepisami dotyczącymi kosztu pracy. Przygotowana przez resort przedsiębiorczości i technologii ustawa, ma m.in. „zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Senatorowie zajmą się też nowelą Prawa ochrony środowiska, która wprowadza kary za sprzedaż tzw. kopciuchów; wprowadza także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm. Nowela przewiduje obligo przyłączania się do sieci ciepłowniczej. Jej celem jest uszczelnienie rynku tak, by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe kotły grzewcze.

Senatorowie rozpatrzą też ustawę, w której zdecydują o wrażeniu zgody na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ws. współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Przewiduje ona ratyfikację umowy, której zawarcie to jeden z warunków niezbędnych do spełnienia w procesie włączenia Polski do amerykańskiego ruchu bezwizowego. Umowa zwiększy skuteczność zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych, określa też sposób przekazywania danych osobowych między Polską a USA.

Senat wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku; wysłucha też informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. i o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze