Informacje

Z Trzaskowskiego taki prezydent jak szklarz. W stolicy opóźnienia wypłat 500 plus

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 26 września 2019, 20:41

    Aktualizacja · 27 września 2019, 06:37

  • 4
  • Tagi: 500 plus finanse polityka prawo
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do prezydenta Warszawy o wypłatę wszystkich należnych świadczeń z programu Rodzina 500 plus jeszcze w tym miesiącu - poinformowało w czwartek kierownictwo resortu.

W piśmie skierowanym do władz miasta kierownictwo ministerstwa zwróciło się z prośbą o wypłatę wszystkich należnych świadczeń z programu Rodzina 500 plus jeszcze w tym miesiącu.

Resort rodziny „zwrócił uwagę na rażące nieprawidłowości występujące po stronie podległych prezydentowi Warszawy służb, które zajmują się przekazywaniem zapotrzebowania na wypłatę świadczeń”.

Ministerstwo poinformowało, że kierownictwo resortu wystosowało do prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego pismo, w którym podkreśla, że zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku we wnioskowanej przez prezydenta wysokości. Dotyczy to zapotrzebowania zgłoszonego przez m. st. Warszawa w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń 500 plus w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września).

Wnoszę również o podjęcie działań, tak, aby w przyszłości składane przez m.st. Warszawę zapotrzebowanie na środki odpowiadało faktycznym potrzebom. Istotne jest również podjęcie działań w celu przyspieszenia procesu przekazywania środków na wypłaty świadczeń do poszczególnych dzielnic realizujących świadczenia wychowawcze - napisano w piśmie.

Nadmieniono, że „w ponad 3-letniej historii realizacji świadczenia wychowawczego nie doszło bowiem jeszcze do sytuacji, by gmina po kilku czy kilkunastu dniach kolejny raz zwiększała w tak istotnym zakresie zapotrzebowanie na środki”, a „wskaźnik realizacji programu Rodzina 500 plus (stosunek liczby złożonych wniosków do liczby zakończonych postępowań) w Warszawie jest na poziomie 80 proc., podczas, gdy w innych największych miastach w Polsce przekracza on 90 proc. (np. Łódź - 95 proc., Kraków - 93 proc., Gdańsk - 92 proc.).

Jak podaje ministerstwo powodem tego, że „pracownicy m.st. Warszawy informują, że w bieżącym miesiącu nie zostaną wypłacone świadczenia z programu Rodzina 500 plus ma być rzekome nieprzekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji na sfinansowanie wrześniowych świadczeń”.

Program „Rodzina 500 plus” jest realizowany przez samorządy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że środki na jego finansowanie gwarantowane są przez Skarb Państwa i przekazywane są bez zbędnej zwłoki - napisano w wyjaśnieniu.

Program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

SzSz (PAP)

Komentarze