Informacje

bankomat / autor: Pixabay
bankomat / autor: Pixabay

KNF pozwala bankom przeznaczyć cały zysk na dywidendy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 grudnia 2019, 22:00

  • 0
  • Powiększ tekst

KNF pozwoli bankom na wypłatę całego zysku za 2019 r. na dywidendy. Jest jedno ale. Muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. oraz uwzględnią niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego

Jak czytamy w komunikacie, na posiedzeniu 3 grudnia 2019 r. Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r.

W przypadku sektora bankowego bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności tego sektora poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej banków do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych, w tym deponentów - poinformował we wtorek UKNF.

Wskazano, że banki chcące przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2019 rok do 50 proc. zysku nie mogą między innymi realizować programu naprawczego, muszą mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5 proc. Komisja podała, że banki takie są zobowiązane utrzymywać współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 6 proc. powiększonego o bufor na hipoteki walutowe (75 proc. jego wartości) oraz o wymóg połączonego bufora.

Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. z kolei banki chcące wypłacić do 100 proc. zysku na dywidendę muszą dodatkowo uwzględnić wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny czyli przejść stress testy.

Wobec banków zrzeszających rekomenduje się stosowanie ogólnych założeń polityki dywidendowej - takich samych jak w przypadku innych banków działających w formie spółki akcyjnej” - czytamy. Natomiast „wobec banków spółdzielczych niespełniających kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 r., wzorem lat poprzednich, skierowane zostaną indywidualne wystąpienia UKNF - wyjaśniono.

W komunikacie wskazano również, że w przypadku zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, zaleca się, aby „dywidendę mogły wypłacić wyłącznie podmioty, które m.in. otrzymały w ramach BION za 2018 r. ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą, w poszczególnych kwartałach 2019 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu oraz w 2019 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym” - wymieniono.

KNF podaje, że zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75 proc. wysokości zysku wypracowanego w 2019 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110 proc.

W komunikacie podano, że celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. Sytuacja polskiego systemu finansowego jest stabilna.

KNF prowadzi ciągły monitoring wskaźników kapitałowych poszczególnych podmiotów tego systemu i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe - wskazano. Dodano, że każdy z sektorów otrzyma zalecenia w formie pisma przewodniczącego KNF.

PAP, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze