Informacje

W czwartek sejm zajmie się ustawą o transporcie kolejowym / autor: Pixabay.com
W czwartek sejm zajmie się ustawą o transporcie kolejowym / autor: Pixabay.com

W czwartek sejm zajmie się ustawą o transporcie kolejowym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 grudnia 2019, 19:30

  • 0
  • Powiększ tekst

W czwartek na drugim posiedzeniu w tej kadencji zbiera się Sejm; według wstępnego porządku obrad posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek; po pierwszym dniu obrad nastąpi tygodniowa przerwa w posiedzeniu, obrady zostaną wznowione 19 grudnia i będą kontynuowane 20 grudnia.

Sejm zajmie się rządowymi projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zawiesza na okres 6 miesięcy 2020 r. funkcjonowanie tej ustawy. W porządku obrad jest także rządowy projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Celem zmian jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii; nowela ma też wspierać program Kolej Plus. Jej celem jest także eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Według CIR, tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych, co będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian Kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Propozycja została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęta przez rząd we wrześniu. Jednak ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych projekt ten musiał być ponownie zaakceptowany przez rząd.

Planowane jest także pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Porządek obrad Sejmu może być uzupełniony o sprawozdanie komisji o rządowym projekcie noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt ustawy ws. tzw. Małego ZUS-u plus przewiduje obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów.

Izba może też zająć się projektem zmiany Regulaminu Sejmu. Według projektu Sejm wskazuje siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej, a wnioski ws. wskazania członków PKW zgłaszają kluby; liczbę kandydatów na członków PKW zgłaszanych przez poszczególne kluby ma ustalać Prezydium Sejmu. Projekt związany jest ze zmianami w Kodeksie wyborczym w zakresie kreowania składu PKW. Według Kodeksu w skład PKW wchodzi siedem osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.

Porządek obrad może być uzupełniony także o wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 5 stycznia 2020 r. upływa kadencja sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej.

Niewykluczone, że Sejm zajmie się stanowiskiem Senatu do noweli ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz do noweli ustawy o podatku akcyzowym. Senat zbierze się na posiedzeniu 17 i 18 grudnia.

W ub. tygodniu dwie senackie komisje zajmowały się ustawą umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Członkowie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej byli podzieleni w sprawie ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. W głosowaniu nad całością ustawy wraz z poprawkami był remis. Z kolei senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za odrzuceniem tej ustawy.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaproponowała w ub. tygodniu poprawkę, aby akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe wzrosła w roku 2020 o 3 proc., a nie o 10 proc., jak w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, do którego dotarła PAP, przeprowadzenie głosowań w Sejmie jest planowane na piątek 20 grudnia.

Czytaj też: Kolej odzyskuje pozycję na rynku

PAP, KG

Powiązane tematy

Komentarze