Informacje

Sejm jutro zajmie się m.in. budżetem na 2020 r. / autor: Fratria
Sejm jutro zajmie się m.in. budżetem na 2020 r. / autor: Fratria

Projekt budżetu na 2020 r. jutro w Sejmie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 stycznia 2020, 18:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok oraz dwa obywatelskie projekty nowelizacji ustaw: o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - to, jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, jedne z punktów rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad, do którego dotarła PAP, w trakcie dwudniowego posiedzenia posłowie mają też zająć się poselskimi projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o opłatach abonamentowych.

W końcu września ub. roku Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt budżetu państwa na 2020 rok, bez deficytu budżetowego. Projekt oparty był na założeniu, że zniesiony będzie górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Według autorów projektu odpowiedniej ustawy, miało to przynieść dodatkowe 7,1 mld zł. Ustawy nie udało się jednak w Sejmie uchwalić wobec sprzeciwu ugrupowania Porozumienie Jarosława Gowina i projekt został 19 listopada przez PiS wycofany.

Projekt z września zakładał, że dochody wyniosą 429,5 mld zł, w takiej samej kwocie zaplanowano też wydatki. Resort finansów założył, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii unijnej) utrzyma się na poziomie 0,3 proc. PKB, a po odliczeniu tzw. dochodów jednorazowych miałby wynieść 1,3 proc. PKB. Przewidziano wzrost PKB o 3,7 proc. (w ujęciu realnym) oraz inflację na poziomie 2,5 proc.

Jednak ustawy o 30-krotności nie udało się uchwalić i 23 grudnia rząd przyjął nową wersję projektu budżetu na 2020 rok. Projekt również nie przewiduje deficytu budżetowego. Dochody i wydatki mają wynieść po 435,3 mld zł, czyli ok. 5 mld więcej niż planowano we wrześniu.

Nowy projekt zakłada też, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. (według metodologii unijnej) na wynieść 1,2 proc. PKB, a gospodarka urosnąć - w ujęciu realnym - o 3,7 proc, czyli podobnie jak we wrześniu. Taka sama jak w projekcie wrześniowym ma być też prognozowana inflacja - 2,5 proc.

Sejm ma zająć się także obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidującym dodatki do emerytur dla osób, które co najmniej dziesięć lat służyły w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drugi obywatelski projekt - o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - zrównuje zasady przyznawania deputatów węglowych dla emerytów i rencistów górniczych.

Projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dotyczy m.in. zmiany finansowania tej szkoły z subwencji, podlegającej zwrotowi w przypadku niewykorzystania, na stałe finansowanie budżetowe.

Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych ma z kolei umożliwić zrekompensowanie mediom publicznym ubytków w dochodach z opłat, spowodowanych np. zwolnieniem niektórych grup społecznych (np. emerytów) z abonamentu.

Czytaj też:{Budżet jednak będzie jednak realizowany](https://wgospodarce.pl/informacje/69965-budzet-jednak-bedzie-nowelizowany)

(PAP), DS

Powiązane tematy

Komentarze