Informacje

Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu - podkreśla szef resortu finansów Tadeusz Kościński / autor: Andrzej Wiktor
Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu - podkreśla szef resortu finansów Tadeusz Kościński / autor: Andrzej Wiktor

Tadeusz Kościński: Polskie finanse mają się dobrze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 lutego 2020, 18:18

  • 4
  • Powiększ tekst

Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu - podkreślił w piątek szef resortu finansów Tadeusz Kościński. W piątek Sejm uchwali ustawę budżetową na 2020 rok, która przewiduje, że dochody i wydatki będą jednakowej wielkości.

Ministerstwo finansów w komunikacie podkreśliło, że budżet na 2020 rok będzie pierwszym od 30 lat bez deficytu. Dochody i wydatki są równej wysokości - 435,3 mld zł.

Resort finansów prowadzi odpowiedzialną politykę finansową państwa, czego dowodem jest przyjęta dziś ustawa budżetowa na 2020 r. Polskie finanse mają się dobrze, dlatego nasz budżet w tym roku nie będzie miał deficytu. Oparty jest na solidnych podstawach. W połączeniu z dobrymi dochodami wszystko to tworzy silne fundamenty dla polskiej gospodarki i pewne źródło finansowania programów prospołecznych” - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Resort dodał, że uchwalony w piątek przez Sejm budżet, „zapewni stabilność finansów publicznych i wsparcie wzrostu gospodarczego„.

Ministerstwo przypomniało, że budżet na 2020 r. oprócz zbilansowanych dochodów z wydatkami, przewiduje ponadto że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie na poziomie 1,2 proc. PKB. Wzrost PKB jest prognozowany na 3,7 proc. (w ujęciu realnym); inflacja ma wynieść 2,5 proc.; konsumpcja - 6,4 proc.; wzrost wynagrodzeń, emerytur i rent ma wynieść o 6,3 proc. (nominalnie).

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego jak również działań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkiem PIT” - dodało ministerstwo.

Prognoza uwzględnia ponadto: zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, efekt rozszerzenia Małego ZUS, a także „skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia +szarej strefy+ w obrocie odpadami„.

Resort dodał, że wśród działań, mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, które będą miały wpływ na dochody budżetowe w 2020 r., należy wymienić: zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł; obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent; podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Ustawa budżetowa uwzględnia także po stronie dochodowej prognozę wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł. Dodano, że na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

Odnosząc się do wydatków budżetowych, „zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy dalszym spadku rok do roku planowanych kosztów obsługi długu Skarbu Państwa„.

Podkreślono, że zapewniono m.in. rozszerzenie finansowania programu „Rodzina 500+”, finansowanie programu inwestującego w edukację polskich dzieci „Dobry start” obejmującego jednorazowym wsparciem wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, a także finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego dodatkowego wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowego, rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury.

Ministerstwo wskazało, że w budżecie zapewniono też środki na finansowanie rządowych programów infrastrukturalnych (drogowych oraz kolejowych), w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (fundusz wspierający odbudowę sieci autobusowych połączeń lokalnych i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym).

Michał Boroń (PAP), sek

Powiązane tematy

Komentarze