Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Francja: Apel o ekologiczną odnowę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2020, 06:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Zalecenia HCC (Wysokiego Komitetu na rzecz Klimatu) zawarte w przedstawionym rządowi we wtorek raporcie, wzywającym do transformacji ekologicznej, omawiane są w środę w dzienniku „Le Monde”.

Komitet kładzie nacisk na konieczność transformacji ekologicznej i wzywa rząd, by w momencie wznowienia działalności gospodarczej nie subwencjonował bezkrytycznie przedsiębiorstw powodujących zanieczyszczenie.

Ta niezależna od rządu instytucja, powołana w listopadzie 2018 r. przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, nawołuje władze wykonawcze, by transformacje ekologiczną i równość społeczną uznały za centralny element odbudowy gospodarczej kraju po zapaści spowodowanej pandemią koronawirusa. Według HCC taka reforma gospodarki zapewni wzmocnienie jej odporności na zagrożenia sanitarne i klimatyczne.

Pomoc publiczna dla sektorów szczególnie dotkniętych epidemią musi być uzależniona od „dokładnych planów” na rzecz klimatu - to zasadnicza rekomendacja Komitetu.

Katastrofa sanitarna, jaką jest pandemia covid-19, „pokazała jak mało uwagi zwracało się na ostrzeżenia, jak brakowało przygotowania i kroków zapobiegawczych. Ukazała równocześnie konsekwencje wyborów politycznych, które od ponad 40 lat, poprzez transformacje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne, doprowadziły do słabości” systemu, którą ujawniła pandemia - ocenia HCC.

30-procentowy spadek emisji gazów cieplarnianych, będący wynikiem zastopowania gospodarki, spowoduje redukcję śladu węglowego w tym roku o 5 do 15 proc. w porównaniu z rokiem 2019 - przewiduje HCC, z zastrzeżeniem, że „nie wiadomo jak będzie w drugim semestrze”. A to dlatego, że obecny spadek nie wynika ze „strukturalnej, zorganizowanej zmiany”.

Dlatego Komitet wzywa Francję, by ożywienie gospodarki było „zielone a nie szare”, gdyż „chodzi o to, by zerwać z mocno węglowym modelem rozwoju”.

Według HCC należy inwestować w linie kolejowe, zbiorowy transport miejski i sieci cieplne. Trzeba przyspieszyć „energetyczną renowację budynków”.

Spadek cen ropy naftowej powinien być okazją do zniesienia subwencji i ulg podatkowych dla energii kopalnych - ocenia HCC.

Komitet wzywa wreszcie do tego, by pomoc dla gospodarki uzależniona była od „formalnego przyjęcia planów inwestycyjnych, z możliwością ich weryfikacji i z perspektywami niskiego zawęglenia”. Np. pomoc dla przemysłu samochodowego powinna sprzyjać produkcji przede wszystkim aut elektrycznych.

Również pomoc dla sektora lotniczego uzależniona musi być od przyjęcia precyzyjnego planu ograniczenia emisji - rekomenduje HCC. Zdaniem Komitetu, w pewnych sytuacjach, zamiast pomagać sektorom emitującym szkodliwe zanieczyszczenia, lepiej pomagać jest w przekwalifikowaniu ich pracowników.

Autorka artykułu w „Le Monde” przypomina, że minister gospodarki Bruno Le Maire zapowiedział, iż pomoc dla przedsiębiorstw uzależniona będzie od „ambitnej polityki środowiskowej”, ale organizacje pozarządowe twierdzą, że rząd „nie stawiając żadnych warunków, wystawia czek in blanco tym, którzy zanieczyszczają”.

Podczas gdy pracodawcy starają się złagodzić pewne normy ochrony środowiska, HCC uznaje za nadzwyczaj ważne „utrzymanie i wzmocnienie norm zanieczyszczenia, również w skali Unii Europejskiej” - komentuje „Le Monde”.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze