Informacje

Pomoc nadal płynie / autor: fot. Pixabay
Pomoc nadal płynie / autor: fot. Pixabay

Miliony z Tarczy i na mieszkania chronione

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 maja 2020, 10:30

  • 1
  • Powiększ tekst

W tym roku do samorządów trafi ponad 2,3 mln zł na tworzenie nowych mieszkań chronionych - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu w 8 województwach ma powstać kolejnych 20 mieszkań, które dla osób z niepełnosprawnościami mogą być szansą na samodzielne życie.

Cieszymy się, że kolejne środki w ramach programu Za życiem trafią do samorządów na wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych” - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Łączna kwota, jaką w tym roku przekazujemy samorządom na tworzenie nowych mieszkań chronionych, to 2 320 491 zł. Dzięki temu w 8 województwach powstać ma 20 nowych mieszkań chronionych” - poinformowała szefowa MRPiPS. Zdecydowana większość środków, bo ponad 1,62 mln zł, przeznaczona zostanie na inwestycje, blisko 331 tys. zł na remonty, a ponad 367 tys. zł na wyposażenie.

Wspieranie osób niepełnosprawnych to jeden z naszych priorytetów. Bardzo ważne jest, by takich miejsc jak mieszkania chronione przybywało i było ich coraz więcej. Osoby niepełnosprawne nierzadko potrzebują wsparcia w życiu codziennym, ale są na tyle samodzielne, że nie wymagają całodobowej opieki. Mieszkania chronione mogą być dla nich szansą na samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym” - powiedziała minister Maląg.

Zapotrzebowanie, które zgłosiło 8 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), dotyczy utworzenia 4 mieszkań chronionych treningowych, z których skorzysta 9 osób oraz 16 mieszkań chronionych wspieranych dla 55 osób.

W mieszkaniach treningowych osoby z niepełnosprawnością mają zapewniane usługi polegające m.in. na nauce i rozwijaniu umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz poszukiwania pracy.

Natomiast w mieszkaniach wspieranych, oprócz usług bytowych, zapewnia się pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej możliwości psychofizycznych. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej lub osoby w podeszłym wieku, a okres korzystania z takiego wsparcia może być nieokreślony.

Na koniec 2018 r. w Polsce było 935 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 3544 osób.

Tarcza: Przyznano już miliard złotych

Ponad miliard złotych trafiło do mikroprzedsiębiorców w kwietniu w ramach pożyczki z tarczy antykryzysowej - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W pierwszym miesiącu działania pożyczki przyznano ponad 220,8 tys. mikroprzedsiębiorcom.

W kwietniu do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad pół miliona wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Do tej pory pożyczki przyznano 220,8 tys. mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Niemal wszystkie pożyczki udzielono w kwocie 5 tys. zł. To pokazuje z jednej strony, że przedsiębiorcy chętnie korzystają ze skierowanych do nich narzędzi wsparcia z tarczy antykryzysowej, a z drugiej, że ta forma wsparcia była potrzebna” - mówi szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Najwięcej, ponad 27,4 tys. pożyczek przyznano w województwie wielkopolskim. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie - ponad 23,8 tys. przyznanych pożyczek. Trzecie miejsce przypadło województwu śląskiemu - blisko 19,1 tys. przyznanych pożyczek.

W całej Polsce w kwietniu przyznano już 41 proc. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, w stosunku do ogółu złożonych wniosków. Najwięcej w woj. łódzkim (59 proc.), opolskim i kujawsko-pomorskim (po 57 proc.) oraz pomorskim (56 proc.). Najmniej w woj. mazowieckim (23 proc.), podlaskim (30 proc.) oraz dolnośląskim (34 proc.).

Niektóre powiatowe urzędy pracy przyznały już 100 proc. pożyczek w stosunku do wniosków złożonych w kwietniu. Są to urzędy w: Inowrocławiu, Biłgoraju, Krasnymstawie, Lublinie, Chełmie, Zamościu, Brzezinach, Suchej Beskidzkiej, Zwoleniu, Nysie, Opolu, Ustrzykach Dolnych, Leżajsku, Grajewie, Hajnówce, Sejnach, Wejherowie, Zawierciu, Jaworznie, Rybniku, Pleszewie, Białogardzie i Kołobrzegu.

Pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze