Informacje

Środki ochrony / autor: Pixabay
Środki ochrony / autor: Pixabay

Wyjątkowe środki ostrożności w miejscu pracy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 maja 2020, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Bardzo istotne jest, aby zapewnić osobom powracającym do pracy maksymalne bezpieczeństwo - przypomina minister Marlena Maląg. Szefowa MRPiPS zwróciła się do pracodawców, aby wzięli pod uwagę zalecenia PIP i minimalizowali możliwość zakażenia w miejscu pracy.

Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym decyzje o wznowieniu działalności zawodowej niosą za sobą konieczność podjęcia w zakładach pracy niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Dotyczy to zarówno przygotowania zakładu pracy przed powrotem pracowników, jak i ochrony zdrowia samych pracowników. To oznacza konieczność wprowadzenia nowych procedur i środków bezpieczeństwa przy organizacji pracy” - powiedziała PAP minister Marlena Maląg.

Bardzo istotne jest, aby zapewnić osobom powracającym do pracy maksymalne bezpieczeństwo. Dlatego zwracam się do pracodawców, aby wzięli pod uwagę zalecenia PIP i minimalizowali możliwość zakażenia w miejscu pracy. Przede wszystkim należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny” - podkreśliła.

Przypomniała również o zachowaniu odległości między pracownikami, a także w miarę możliwości o zapewnieniu pracownikom możliwości wykonywania pracy zdalnej.

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. PIP przypomina, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli.

PIP wymienia środki, które mogą minimalizować zagrożenia. Wskazuje na oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy oraz o półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp. Zaleca zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw, zwiększenie częstości sprzątania pomieszczeń oraz zapewnienie środków do dezynfekcji.

Inspekcja wskazuje, że w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność osób postronnych. Najbardziej narażonych pracowników - jeśli to możliwe - należy poprosić, aby pracowali z domu (np. osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe).

Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie np. w stołówce lub w pokoju socjalnym. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. PIP wskazuje, że dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy, jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Inspekcja dodaje, że pracownikom należy ułatwić korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery. PIP przypomina, że należy przestrzegać przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku. W przypadku korzystania z personelu tymczasowego ważne jest, aby poinformować takich pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.

Czytaj też: Z chaosu po pandemii wkraczamy w całkowicie nowy świat

PAP/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze