Informacje

Energa OZE wprowadza do użytku system TETRA

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lipca 2020, 11:06

  • 1
  • Powiększ tekst

Nowoczesny system cyfrowej łączności TETRA będzie wdrożony w kolejnej spółce Grupy Energa w celu zapewnienia niezawodnej łączności w bieżącej komunikacji i sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym

Energa OZE będzie korzystać z systemu cyfrowej łączności radiowej na terenie obiektów we Włocławku, Żydowie oraz w Straszynie.

Usługa składać się będzie nie tylko z głosowej komunikacji w standardzie cyfrowym, ale pozwoli także na rejestrację rozmów oraz transmisję krótkich wiadomości tekstowych. Energa OZE będzie miała też możliwość połączeń z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi, jak również bezpośrednio w ramach sieci TETRA z podmiotami takimi jak Polskie Sieci Energetyczne oraz Energa Operator.

Dostawcą usługi dla Energa OZE będzie firma Enspirion, która oferuje kompleksową usługę łączności dyspozytorskiej w europejskim standardzie TETRA, w oparciu o infrastrukturę sieci zbudowanej przez Energa Operator. Spółka dystrybucyjna Grupy Energa wybrała ten standard jako najbardziej zaawansowany funkcjonalnie i dojrzały technologicznie. Jego wdrożenie przyczyniło się do istotnej poprawy niezawodności zasilania klientów (mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI). Obecnie jedynym podmiotem w Polsce świadczącym komercyjnie usługę telekomunikacyjną TETRA jest spółka Enspirion.

Na potrzeby komunikacji Energa OZE rozbudowany zostanie aktualny zasięg sieci o dwie dodatkowe lokalizacje stacji bazowych: Elektrownię Wodną we Włocławku oraz Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych, a także w  codziennej pracy, mając niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

Komercyjne udostępnianie łączności krytycznej w standardzie TETRA to przykład racjonalnego współdzielenia zasobów. Przyjęty model biznesowy, podyktowany jest względami ekonomicznymi. Budowa sieci łączności, spełniającej wymogi „Mission Critical”, pochłania stosunkowo duże nakłady środków finansowych i wymaga czasu. Z punktu widzenia mniejszych podmiotów bardziej opłacalne jest skorzystanie z oferowanej usługi sprawdzonego systemu. Każdy kolejny podmiot, który rozpoczyna korzystanie z sieci TETRA, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego czy publicznego, a jednocześnie do stworzenia ogólnokrajowej sieci łączności krytycznej.


TETRA jest standardem cyfrowej, radiokomunikacyjnej łączności dyspozytorskiej, który umożliwia komunikację głosową oraz transmisję danych. Grupa Energa jako pierwsza w Polsce wdrożyła i uruchomiła system TETRA na całym swoim Obszarze Sieci Dystrybucji (OSD). Obszar ten pokrywa około jednej czwartej powierzchni Polski. W odróżnieniu od sieci GSM i wyeksploatowanego systemu Digicom, system TETRA gwarantuje nieprzerwaną łączność głosową i transmisję danych na potrzeby sterowania urządzeniami przesyłowymi, nawet do 36 godzin od zaniku zasilania podstawowego.

Sieć TETRA charakteryzuje się większą efektywnością w zakresie komunikacji głosowej poprzez natychmiastowe zestawianie połączeń, możliwość zestawiania połączeń grupowych, priorytetyzację połączeń oraz lokalizację użytkowników.


Enspirion Sp. z o. o. należy do Grupy Energa. Jest największym i najbardziej doświadczonym krajowym agregatorem DSR (usługa redukcji zapotrzebowania na moc), jak również przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Spółka świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA, która dedykowana jest min. służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także energetyce. Enspirion Sp. z o.o. jest jedynym dostępnym usługodawcą łączności dyspozytorskiej na Obszarze Sieci Dystrybucyjnej (OSD) Energa.


„Grupa Energa była Partnerem Gali 10. Urodzin wPolityce.pl, podczas której rozdano statuetki Biało – Czerwonych Róż.” (JD)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze