Informacje

autor: PARP
autor: PARP

PARP przedłuża konkurs dla klastrów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 sierpnia 2020, 22:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór wniosków w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

O dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów związanych z obecnością na rynkach zagranicznych mogą ubiegać się podmioty należące do klastrów o statusie Krajowych Klastrów Kluczowych. Maksymalne dofinansowanie projektu to nawet 8 mln zł. Nabór potrwa do 30 września 2020 roku.

Krajowe Klastry Kluczowe (KKK) gromadzą firmy, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe o istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. To do nich skierowany jest konkurs na umiędzynarodowienie. Przedłużone przez PARP składanie wniosków daje tym podmiotom dodatkowo dwa miesiące na przygotowanie niezbędnej dokumentacji w ostatniej edycji programu.

Celem konkursu „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku dofinansowania kompleksowych usług, wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków. Szczególne znaczenie w projekcie mają produkty zaawansowane technologicznie. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Na wnioski czekamy do 30 września. Przedłużony nabór możliwy jest, m.in. dzięki specustawie funduszowej, która wspiera realizację projektów finansowanych z dotacji unijnych - mówi Monika Lorbiecka z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie klastrów. Zgodnie z założeniami, koordynator może pokryć koszty związane z zarządzaniem jego zapleczem (administracja, zespół projektowy, organizacja szkoleń) czy sfinansować takie usługi eksperckie jak badania rynkowe i ewaluacje. Dofinansowanie przeznaczyć można również na koszty związane z zaprojektowaniem i utrzymaniem narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz wydatki na marketing.

W ramach otrzymanych funduszy członkowie KKK będą mogli zrealizować szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych, wziąć udział w misjach gospodarczych lub targach w charakterze wystawcy, a także uzyskać dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wnioskujący może otrzymać maksymalnie 8 mln zł dofinansowania. Wsparcie wyniesie do 80 proc. wartości projektu, a wkład własny to co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu.

Czytaj też: [Ponad 40 proc. średnich firm ubiega się o pomoc UE](https://wgospodarce.pl/informacje/83368-ponad-40-proc-srednich-firm-ubiega-sie-o-pomoc-ue(

PARP/KG

Powiązane tematy

Komentarze