Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Apel BCC do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie OFE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 listopada 2013, 12:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwracamy się do Pana jako głównego strażnika Konstytucji RP, o przesłanie do Trybunału Konstytucyjnego rządowego projektu ustawy dotyczącej zmian w  funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przed jej rozpatrzeniem, celem wyrażenia przez Trybunał w trybie pilnym  opinii o zgodności lub niezgodności z ustawą zasadniczą szeregu proponowanych tam nowych, w naszej opinii niezwykle kontrowersyjnych, wręcz rewolucyjnych i prawdopodobnie niekonstytucyjnych regulacji.

Odnotowujemy z aprobatą list szefa Kancelarii Pana Prezydenta w tej sprawie  do szefa Kancelarii Premiera, w którym minister Jacek Michałowski zauważa, że  zastrzeżenia natury konstytucyjnej są podnoszone także przez instytucje państwowe i dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii fundamentalnych w proponowanej ustawie: mechanizmu  natychmiastowego przejęcia 51,5% aktywów OFE przez Skarb Państwa oraz zakazu inwestowania przez OFE w skarbowe papiery wartościowe. Te dwie regulacje oraz tzw. mechanizm suwaka muszą oznaczać dość szybką likwidację filara  II (kapitałowego) systemu emerytalnego, co wobec braku filara III oznacza powrót do sytuacji sprzed reformy Jerzego Buzka w 1999 r., więc niemal  całkowitego uzależnienia przyszłych emerytur od sytuacji finansowej ZUS-u.

W opinii Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego, jedenastoosobowej grupy ekonomistów i prawników ze środowiska akademickiego,  obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych „usuwa wszelkie dotychczas możliwe wątpliwości co do charakteru aktywów OFE, stanowiących po stronie uprawnionego wiązkę jego praw majątkowych” (10 października 2013 r., s.12). Prawa majątkowe są konstytucyjnie chronione tak jak własność, z konsekwencjami płynącymi z art. 21 (zakaz wywłaszczania) oraz z art. 64 Konstytucji. W świetle tych norm pojawiły się opinie prawne, że  proponowane w ustawie natychmiastowe i bezwarunkowe przekazanie większości majątku OFE  do ZUS trzeba traktować jako zamiar przejęcia przez Państwo mienia w trybie nacjonalizacji, rozumianej jako przymusowe odjęcie własności na dużą skalę. Gdyby Trybunał Konstytucyjny potwierdził taką ocenę, to proponowana ustawa byłaby próbą istotnej zmiany ustrojowej w kierunku odwrotnym do zmian zapoczątkowanych w roku 1989.

W przeszłości Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał, że oprócz obowiązku ochrony Konstytucji będzie zabiegał także o długofalowy interes kraju, to znaczy również o interes przyszłych pokoleń. Projekt rządowy dotyczący OFE zmierza do wykorzystania na cele bieżące państwa środków nagromadzonych przez pracowników od roku 1999 i obciążenie przyszłych podatników spłatą powstającego w ten sposób nowego zobowiązania.

Apelujemy do Pana Prezydenta o zwrócenie uwagi rządu i opinii publicznej także na tę niesprawiedliwą, krzywdzącą dzisiejszą młodzież, międzypokoleniową redystrybucję.

Rada Główna BCC

Powiązane tematy

Komentarze