Informacje

Produkcja  / autor: Pixabay
Produkcja / autor: Pixabay

GUS: Spadły nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 sierpnia 2020, 13:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu 2020 r. spadły o 6,1 proc. rok do roku i wyniosły 61,5 mld zł - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

W I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 61,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,1 proc. niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 19,0 proc.). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 4,3 proc. Nieznacznie wyższe niż przed rokiem były nakłady na budynki i budowle (wzrost o 1,6 proc.). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4 proc.) jak i na środki transportu (o 24,6 proc.). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4 proc. z 63,0 proc.” - napisano w komunikacie GUS.

Jak podał GUS, spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 21,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 28,0 proc.), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,3 proc. wobec wzrostu o 4,9 proc.), informacji i komunikacji (o 9,0 proc. wobec wzrostu o 16,4 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8, proc. wobec wzrostu o 30,1 proc.), w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3 proc. wobec wzrostu o 20,8 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,1 proc. wobec wzrostu o 33,7 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 14,9 proc.).

Natomiast wzrost nakładów wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości (o 18,0 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 27,7 proc.), w budownictwie (o 17,9 proc. wobec spadku o 8,0 proc.) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,5 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 14,7 proc.).

Dane GUS dotyczą 17.119 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Czytaj też: Dramatyczna prognoza dla Francji. PKB z potężnym spadkiem

PAP Biznes/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze