Informacje

Tadeusz Kościński  / autor: Fratria
Tadeusz Kościński / autor: Fratria

Kościński: Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 sierpnia 2020, 13:38

    Aktualizacja: 27 sierpnia 2020, 14:35

  • 3
  • Powiększ tekst

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Dochody państwa wyniosą 403,7 mld zł, natomiast wydatki zamkną się kwotą 486 mld zł. Zgodnie z projektem deficyt w wysokości 82,3 mld zł pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie – m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19.

-Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym przez COVID-19. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc., powracając do wartości notowanych w poprzednich latach – podkreślił minister finansów Tadeusz Kościński na konferencji prasowej.

Jego zdaniem w budżecie na 2021 rok mamy zarówno środki na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą skutki pandemii.

Wśród głównych założeń przyjętych przez radę ministrów w przyszłorocznym budżecie znalazły się dochody na poziomie 403,7 mld zł, przy wydatkach sięgających 486 mld zł (deficyt w wysokości 82,3 mld zł). Z kolei deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii Unii Europejskiej) ma wynieść około 6 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) został oszacowany na poziomie 64,7 proc. PKB.

-To jak duże w przyszłym roku będą dochody budżetu, zależy przede wszystkim od tego jak szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu. Po stronie wydatków zakładamy m.in. zwiększenie środków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc.) obronę narodową (w wysokości 2,2 proc. PKB) oraz szkolnictwo wyższe i naukę – dodał wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Oprócz wspomnianej już waloryzacji rent i emerytur (koszt rzędu 9,6 mld zł), wzrostu wydatków na służbę zdrowia (w 2021 roku dodatkowe 12,9 mld zł) projekt budżetu zakłada też m.in. finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł), czy realizację świadczenia Dobry Start (1,4 mld zł).

Przewidziano również finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, realizację potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, jak również wdrożenie programów w obszarze mieszkalnictwa oraz zadań w zakresie transportu lądowego (infrastruktura drogowa, przewozy kolejowe).

Po stronie dochodowej resort zakłada m.in. uzyskanie dochodów z podatków od sprzedazy detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP (1,3 mld zł).

Według wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, przyrost PKB w 2021 roku będzie m.in. efektem wzrostu inwestycji, o około 4 proc. w ujęciu rok do roku.

-Mieścimy się tu z naszymi szacunkami w przedziale prognoz rynkowych i założeń przedstawionych przez Komisję Europejską. W kolejnych latach sytuacja na światowych rynkach powinna też się unormować, co będzie sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu PKB – ocenił Piotr Patkowski.

Czytaj też: Premier o budżecie na 2021 r.: „są robione ostatnie szlify”

kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze