Informacje

Siedziba BGK / autor: BGK
Siedziba BGK / autor: BGK

BGK planuje przetarg obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2020, 13:50

    Aktualizacja: 31 sierpnia 2020, 13:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada przeprowadzenie we wrześniu 2020 r. jednego przetargu sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733), organizowanego przez Narodowy Bank Polski, podał BGK. Termin przeprowadzenia wskazanego przetargu został zaplanowany na 23 września 2020 r.

_Dalsze informacje odnośnie planowanego przetargu sprzedaży, w tym planowana wartość podaży, będą podawane przez BGK w kolejnych komunikatach publikowanych na stronie internetowej banku, zgodnie z postanowieniami odpowiednich listów emisyjnych i w terminach tam przewidzianych. W zależności od sytuacji rynkowej i zapotrzebowania Funduszu na środki możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza - czytamy w komunikacie.

Przetarg sprzedaży obligacji będzie rozliczany w dniu T+2.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Czytaj też: COVID-19 zbliża? Trójmorze musi zbliżyć, inaczej przepadnie pokoleniowa szansa

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze