Informacje

Sieć jest wszechobecna. Bezpieczeństwo musi być coraz większe / autor: pixabay.com
Sieć jest wszechobecna. Bezpieczeństwo musi być coraz większe / autor: pixabay.com

Coraz trudniej będzie naciągać w sieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 września 2020, 10:40

    Aktualizacja: 8 września 2020, 10:49

  • 0
  • Powiększ tekst

Wzmacniamy krajowy system cyberbezpieczeństwa. Tego wymaga rozwój technologii cyfrowych, zwłaszcza w kontekście 5G.

Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP - to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt właśnie trafił do konsultacji.

Zebraliśmy dwa lata doświadczeń funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). W oparciu o własne analizy, jak i informacje otrzymywane od partnerów społecznych, dokonaliśmy przeglądu ustawy i zidentyfikowaliśmy obszary wymagające usprawnienia. W tym samym czasie doszło do istotnych dla cyberbezpieczeństwa zmian na poziomie europejskim – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Resort cyfryzacji przygotował nowelizację ustawy / autor: pixabay.com
Resort cyfryzacji przygotował nowelizację ustawy / autor: pixabay.com

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej stało się cyberbezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych. Po pierwsze - pojawił się Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który umożliwia m.in. ujednolicenie procedur zgłaszania incydentów bezpieczeństwa na poziomie krajowym. Po drugie - Komisja Europejska kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa szerokopasmowej sieci łączności nowej generacji, czyli technologii 5G.

Kwestię bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych wielokrotnie podnosiliśmy na forum europejskim. Niezawodność i niezakłócone świadczenie usług telekomunikacyjnych ma i będzie miało coraz większe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa usług kluczowych i cyfrowych – podkreśla Marek Zagórski.

Proponowane w ustawie zmiany są konieczne z powodu podjętych na poziomie europejskim zobowiązań. Chodzi tutaj o wdrożenie zaleceń i standardów opublikowanych w tak zwanym 5G Toolbox, czyli zestawie narzędzi przygotowanych przez Komisję Europejską, Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), przy aktywnym udziale państw członkowskich, w tym Polski. Zawiera on minimalny poziom harmonizacji na poziomie UE rozwiązań cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Są to zarówno narzędzia o charakterze strategicznym i technicznym oraz wspierającym.

Dodatkowo analizy oraz zgłaszane przez partnerów społecznych uwagi m.in. w trakcie prac nad Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, wskazały na potrzebę usprawnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa m.in. w takich obszarach jak:

· ujednolicenie na poziomie krajowym procedur zgłaszania incydentów, w tym także incydentów raportowanych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne;

· zapewnienie warunków do utworzenia zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT) w sektorach i podsektorach gospodarki o kluczowym znaczeniu dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa (sektorowe CSIRT);

· wzmocnienie współpracy operatorów usług kluczowych z organami właściwymi oraz zespołami CSIRT poziomu krajowego w zakresie wymiany informacji o incydentach, podatnościach, zagrożeniach i dobrych praktykach;

· umożliwienie tworzenia centrów analizy i wymiany informacji (ISAC).

W nowelizacji proponowane są m. in. takie najważniejsze zmiany:

· Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa otrzyma kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Prowadzenie przez państwa członkowskie UE tego typu ocen ryzyka zostało uzgodnione z Komisją Europejską i ENISA, jako jeden ze środków strategicznych w dokumencie 5G Toolbox;

· sektorowe CSIRT – mimo istnienia takiej możliwości, dotychczas powstał tylko jeden sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa - Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa dla Sektora Bankowości i Infrastruktury Rynków Finansowych (CSIRT-KNF). Zmiany umożliwią powstanie sektorowych CSIRT we wszystkich kluczowych dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa i obywateli sektorach gospodarki;

· wprowadzenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacyjnych centrów bezpieczeństwa, czyli SOC. Ponadto, doprecyzowane zostaną zadania i rola SOC w systemie cyberbezpieczeństwa RP;

· zmiany umożliwią tworzenie ISAC, czyli specjalistycznych organizacji, dzięki którym podmioty ksc będą miały możliwość bieżącej wymiany informacji o incydentach, zagrożeniach, podatnościach oraz dobrych praktykach. ISAC usprawnią także współpracę podmiotów z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Przede wszystkim zależy nam na udziale w konsultacjach stowarzyszeń branżowych, fundacji, instytutów naukowych, środowisk akademickich, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz branżowych specjalistów. Liczymy na kontynuację dobrej współpracy z operatorami usług kluczowych, dostawcami usług cyfrowych, partnerami społecznymi, zapoczątkowanej przy uzgodnieniach projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa – mówi Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Uzgodnienia i konsultacje publiczne potrwają 14 dni. Projekt nowelizowanej ustawy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

MC/RO

CZYTAJ TEŻ: Polski premier twardy wobec Rosji

Koniec węgla w polskiej energetyce?

Technologie cyfrowe głęboko wchodzą w tkankę państwa

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze