Informacje

Zmiany w podatkach mogą przyspieszyć rozwój / autor: pixabay.com
Zmiany w podatkach mogą przyspieszyć rozwój / autor: pixabay.com

Zmiany w podatkach pomogą inwestycjom i konsumpcji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 września 2020, 13:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Skuteczną odpowiedzią na wywołane przez pandemię spowolnienie gospodarcze mogą być zmiany w polskim systemie podatkowym.

Powinno się dokonać takich zmian w systemie podatkowym, które pozwoliłyby pobudzić inwestycje i konsumpcję, uprościć administrację oraz przyspieszyć transformację cyfrową - zarówno samej administracji, jak też biznesu, wskazano w raporcie „Podatkowe remedium. Transformacja biznesu - rekomendacje PwC”.

  • Remedium na wyzwania nadchodzących kwartałów mogą być zmiany w systemie podatkowym. Dają one szansę na zapewnienie narzędzi proinwestycyjnych i prokonsumpcyjnych, przy jednoczesnym wsparciu transformacji cyfrowej biznesu i administracji oraz uszczelnieniu systemu podatkowego” - powiedział Jan Wacławek, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC.

W raporcie „Podatkowe remedium. Transformacja biznesu - rekomendacje PwC” eksperci działu prawno-podatkowego PwC wskazują pięć obszarów działania, które - ich zdaniem - są kluczowe dla ograniczania skutków spowolnienia gospodarczego.

  1. Inwestycje - stworzenie zachęt podatkowych do inwestowania środków finansowych, a nie do dystrybucji do właścicieli. Inwestycje powinny być realizowane zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak też przez dużych przedsiębiorców, których aktywność inwestycyjna powinna być motorem wzrostu.

  2. Konsumpcja - zastosowane narzędzia podatkowe powinny zachęcać konsumentów do wydawania gotówki, a nie do oszczędzania.

  3. Uproszczenia - przedsiębiorcy i administracja nie powinni być obciążani obowiązkami, które nie są niezbędne, albo których realizacja jest bardziej kosztowna od zakładanych efektów.

  4. Wpływy budżetowe - stworzenie rozwiązań, które pozwolą na efektywną weryfikację rozliczeń dotyczących wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

  5. Transformacja cyfrowa - wprowadzane narzędzia powinny wspierać zmianę podejścia biznesu i administracji w stronę cyfryzacji. Narzędzia cyfrowe (w podatkach) powinny objąć zmiany w każdym filarze.

Zdaniem Tomasza Kassela, partnera w dziale prawno-podatkowym PwC obecnie brakuje kompleksowych programów przeciwdziałania recesji, z wyjątkiem programów opartych o dotacje czy instrumenty dłużne. W innych państwach UE wprowadzane są na przykład przejściowe obniżki VAT, co ma pobudzić konsumpcję.

Zapowiadane u nas narzędzia ukierunkowane na wsparcie inwestycji, takie jak estoński podatek dochodowy, ulga na automatyzację czy zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji, to zdecydowanie dobry kierunek, nadal istnieje jednak przestrzeń legislacyjna do wprowadzania dalszych zmian podatkowych, które jeszcze mocniej zniwelowałoby skutki recesji - podkreślił Tomasz Kassel.

W zakresie pobudzania inwestycji eksperci PwC wskazują na potrzebę wdrożenia zapowiadanych przez Ministerstwo Rozwoju dwóch rozwiązań: ulgi na automatyzację (czasowy dodatkowy odpis na wydatki inwestycyjne w zakresie automatyzacji procesów) oraz obniżenie barier wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji dla MŚP. Pozytywnie oceniana jest także praca Ministerstwa Finansów nad wprowadzeniem podatku dochodowego na wzór estoński dla MŚP, czyli brak podatku dochodowego do momentu dystrybucji środków z biznesu lub finansowania kosztów niepodatkowych.

Proponowane przez ekspertów PwC narzędzia, które mogłyby pobudzić konsumpcję to m.in.: przejściowa obniżka stawki VAT na usługi pracochłonne, loteria e-paragonowa, czyli automatyczna loteria, w której biorą udział posiadacze e-paragonów oraz dodatkowy odpis na wydatki konsumpcyjne dla osób fizycznych.

Niezwykle istotne z punktu widzenia samej administracji, ale też biznesu są uproszczenia. W tym obszarze eksperci PwC wymieniają takie narzędzia, jak: jasne wytyczne dotyczące pojęcia reprezentacji, pełne uznawanie elektronicznego podpisu i praca z organem na kopiach dokumentów, czy możliwość zdalnego udziału w rozprawach sądowych.

Pracując nad zmianami w systemie podatkowym państwo powinno też zwiększyć poziom pewności, że wsparcie wysiłku inwestycyjnego i konsumpcyjnego nie będzie prowadziło do rozwoju czarnej i szarej strefy. W tym aspekcie ważną rolę mogą odegrać Centralny Rejestr Faktur oraz upowszechnienie e-paragonów, oceniają eksperci PwC.

Dobór czy opracowanie poszczególnych narzędzi – zdaniem Mieczysława Gonty, partnera w dziale prawno-podatkowym PwC - zależeć będzie finalnie od krótko i średnioterminowych możliwości budżetowych. Kluczowe jest systemowe podejście i stworzenie takich rozwiązań, które będą wzajemnie oddziaływać na siebie.

Niezależnie od ostatecznego kształtu rozwiązań ważne jest jeszcze zwrócenie uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze - wsparcie konsumpcji od razu powinno zawierać elementy przeciwdziałania szarej strefie. Po drugie - wprowadzane zmiany powinny mocno akcentować potrzebę transformacji cyfrowej przedsiębiorców, zarówno w wymiarze front-office, jak również w wymiarze back-office- powiedział Mieczysław Gonta.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Oskładkowanie umów-zlecenia jeszcze nie przesądzone

Wyższe pensje dla całej budżetówki

VAT po nowemu! Zobacz co się zmieni w podatkach

Powiązane tematy

Komentarze