Informacje

NBP podał kolejne dane o podaży pieniądza / autor: pixabay.com
NBP podał kolejne dane o podaży pieniądza / autor: pixabay.com

NBP: podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,3 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 września 2020, 16:22

    Aktualizacja: 23 września 2020, 09:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W sierpniu 2020 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,3 mld zł, przyczynił się do tego głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych - poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski.

Jak napisano w komunikacie banku centralnego, dane wskazują, że na koniec sierpnia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 744,1 mld zł i był o 3,3 mld zł wyższy niż na koniec lipca 2020 r.

W sierpniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych spadła o 1,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., i wyniosła 940,9 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 0,6 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 54,0 mld zł.

CZYTAJ TEŻ: Afera deweloperska w Warszawie. „Gigantyczne ceny. Ciężki sprzęt już wjechał”.

W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 2,6 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 366,3 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 1,4 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 48,2 mld z.

CZYTAJ TEŻ: Premier: zerowy PIT dla osób na stażu i praktykach

Zgodnie z informacją banku centralnego, zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,5 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 780,6 mld zł. Natomiast stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,5 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 377,9 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 8,1 mld, tj. 2,2 proc., do wysokości 357,1 mld zł.

CZYTAJ TEŻ: Niedzielski: liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła

Agregaty pieniężne – różne miary ilości pieniądza w gospodarce

Poszczególne agregaty oznaczane są literą M i symbolami cyfrowymi wzrastającymi w miarę zmniejszającej się płynności zawartych w nich aktywów. Aktywa charakteryzujące się wysoką płynnością wykorzystywane są częściej jako środek płatniczy, natomiast aktywa o mniejszej płynności częściej wykorzystywane są do gromadzenia oszczędności. Wartości agregatów pieniężnych w Polsce publikowane są przez Narodowy Bank Polski z częstotliwością miesięczną.

M0

Baza monetarna określona jako M0 = R + C, gdzie: R – pieniądz bezgotówkowy banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, C – pieniądz gotówkowy (monety i banknoty w obiegu poza sektorem bankowym).

M1

Określone jako M1 = C + D, obejmuje:

C – pieniądz gotówkowy (monety i banknoty w obiegu poza sektorem bankowym), D – wkłady w bankach i podobnych instytucjach płatne na żądanie (depozyty bieżące).

M2

Obejmuje M1, a dodatkowo depozyty i inne zobowiązania banków wobec podmiotów niebankowych o pierwotnym terminie zapadalności do 2 lat (włącznie) oraz depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy (włącznie).

M3

Obejmuje M2, a dodatkowo operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami a sektorem niebankowym oraz dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności do 2 lat (włącznie) emitowane przez banki.

PAP/RO

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze