Informacje

Małgorzata Jarosińska-Jedynak / autor: twitter.com/MFIPR_GOV_PL
Małgorzata Jarosińska-Jedynak / autor: twitter.com/MFIPR_GOV_PL

MFiPR: Rozwój społecznej odpowiedzialności pomaga gospodarce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 października 2020, 18:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozpoczynający się tydzień należy do praktyków i ekspertów zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w realizacji ambitnej wizji rozwojowej stawia na partnerstw. To dzięki otwartej współpracy, grupom roboczym Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, udaje się realizować wiele ciekawych projektów odpowiadających na najbardziej aktualne wyzwania rynkowe. Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw prezentują wystawcy 8. Targów CSR, w których uczestniczymy i które otworzyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji, organizacji pozarządowych, uczelni, związków zawodowych i innych podmiotów współpracujących w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw dzielą się swoimi osiągnięciami na wirtualnym stoisku MFiPR, przy „gorących stolikach” (sesje networkingowe) i podczas części konferencyjnej.

Efektem prac są publikacje, poradniki i rekomendacje dla biznesu jak również warsztaty wspierające przedsiębiorców w rozwoju polityk społecznej odpowiedzialności i doskonaleniu procedur należytej staranności w różnych obszarach prowadzonej działalności.

Rozumiemy, że społeczna odpowiedzialność powinna przyświecać wszystkim organizacjom w przestrzeni publicznej dlatego zespół promuje zasady społecznej odpowiedzialności także w administracji publicznej oraz na uczelniach wyższych – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i dodała: - Priorytety zrównoważonego rozwoju rząd określił w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dostrzegając efekty realizacji SOR, jesteśmy gotowi na dalsze kroki. 25 % środków z nowej perspektywy unijnej dedykujemy celom klimatycznym. W nowych programach operacyjnych stawiamy na zieloną gospodarkę, pamiętając jednocześnie o innych kierunkach jak cyfryzacja, zdrowie czy szerokie wsparcie dla innowacyjności, które sprzyjają długofalowemu rozwojowi gospodarczemu w duchu sprawiedliwej transformacji. Zrównoważone miasta i Program Dostępność Plus to kolejne obszary naszych działań, które wpisują się w budowanie sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej – mówiła.

Oprócz działań edukacyjnych MFiPR prowadzi również mechanizm skargowy w sprawie naruszeń zasad odpowiedzialnego biznesu w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD. Głównym zadaniem KPK OECD jest promocja Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Oprócz głównych Wytycznych przetłumaczyliśmy na język polski i upowszechniamy wytyczne sektorowe: dla sektora wydobywczego, rolno-spożywczego, tekstylno-odzieżowego i obuwniczego, przetwórstwa minerałów pochodzących z obszarów konfliktowych, a także najnowsze wytyczne dotyczące należytej staranności dla inwestorów instytucjonalnych oraz banków. W ramach mechanizmu skargowego rozpatrujemy zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu wytycznych i prowadzimy mediacje między stronami.

Cieszy wiele pozytywnych praktyk zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w dobie pandemii. Oprócz wsparcia dla najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym środowiska medycznego, osób starszych, ważna jest solidarność w łańcuchu dostaw, walka o każde miejsce pracy. Duże znaczenie ma troska o regularność płatności i ciągłość współpracy z kontrahentami oraz otoczeniem biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, które również znalazły się w trudnej sytuacji – mówiła M. Jarosińska-Jedynak i przypomniała: - Mój resort aktywnie włączył się w działania wspierające firmy i inne podmioty w dobie pandemii. Na przeciwdziałanie jej skutkom zapewniliśmy 14 miliardów złotych z Funduszy Europejskich. Przygotowaliśmy Funduszowy Pakiet Antywirusowy, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Wprowadziliśmy ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne. Z funduszy europejskich pochodzi finansowanie takich programów jak „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła”, dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe, czy premia technologiczna – mówiła.

Czytaj też: Wzrosła sprzedaż detaliczna w sierpniu

MFiPR/KG

Powiązane tematy

Komentarze