Informacje

Na podstawie KRK zostanie przygotowana średniookresowa strategia rozwoju kraju / autor: Freepik
Na podstawie KRK zostanie przygotowana średniookresowa strategia rozwoju kraju / autor: Freepik

MFiPR: Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 do końca listopada

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 maja 2024, 20:45

  • Powiększ tekst

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego poinformowało, że Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 ma trafić pod obrady rządu do listopada br. Dokument przedstawia wizję rozwoju kraju, identyfikuje trendy rozwojowe i określa strategiczne wyzwania dla Polski. Dyskusję nad tematami, które powinny znaleźć swe odzwierciedlanie w KRK rozpoczęto dziś na posiedzeniu międzyresortowego komitetu koordynacyjnego ds. polityki rozwoju.

Punktem wyjścia do debaty jest projekt „Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050)”, który został przygotowany przez MFiPR wspólnie z przedstawicielami resortów i regionów oraz środowisk naukowych. Do listopada br. KRK 2050 ma być przekazana Komitetowi Stałemu i Radzie Ministrów. Ministerstwo wskazało, że KRK 2050 została przygotowana na podstawie wiedzy naukowej i eksperckiej, we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) i Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym (IOŚ-PIB) w ramach konsorcjum projektu Gospostrateg.

Ruszają konsultacje publiczne

Od marca do maja projekt dokumentu przechodził konsultacje międzyresortowe. Zgłoszono do niego propozycje zmian, które kładą szczególny akcent na kwestie związane z demografią, transformacją energetyczną czy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Następnym krokiem będą konsultacje publiczne (maj-wrzesień br.).

Średniookresowa strategia rozwoju

MFiPR zaznaczyło też, że na podstawie KRK zostanie przygotowana średniookresowa strategia rozwoju kraju, która będzie proponowała „bardziej konkretne zestawy działań w określonych obszarach”. „Koncepcja Rozwoju Kraju 2050” stanowi punkt wyjścia dla prowadzenia polityki rozwoju w średnim i krótkim horyzoncie czasowym. Dokument identyfikuje trendy rozwojowe i określa strategiczne wyzwania dla Polski – nie pokazuje jednak sposobów ich realizacji. Prezentuje jedynie proponowane scenariusze.

Ministerstwo podkreśliło, że komitet koordynacyjny ds. polityki rozwoju będzie pełnił ważną rolę w trakcie prac nad przygotowaniem nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz pozostałych strategii. W powołanym zespole będą pracować przedstawiciele poszczególnych ministerstw i regionów oraz eksperci zewnętrzni. Jak podano, od 2012 roku funkcję przewodniczącego komitetu sprawuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Od tego czasu odbyło się 37 posiedzeń (obecne posiedzenie jest 38.). W latach 2009-2012 Komitet był umiejscowiony w KPRM.

Źródło: PAP

Oprac. GS

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych