Informacje

Stacja PKN Orlen  / autor: Fratria
Stacja PKN Orlen / autor: Fratria

Orlen chce kupić OTP. To największy drogowy przewoźnik paliw w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 listopada 2020, 20:30

  • 1
  • Powiększ tekst

PKN Orlen chce kupić spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Podmiot ten powstał na bazie aktywów Orlen Transport, do 2016 r. spółki zależnej płockiego koncernu, która została sprzedana spółce z grupy Trans Polonia. Szacunkowa wartość planowanej transakcji to ok. 89 mln zł.

PKN Orlen umacnia pozycję na rynku przewozów drogowych oraz inwestuje w rozwój i optymalizację procesów logistycznych. Jednym z elementów strategii w tym obszarze jest zakup spółki OTP - największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Powstał on na bazie aktywów Orlen Transport, którego sprzedaż do Grupy Trans Polonia została zainicjowana w listopadzie 2015 r.” - przekazał w piątek płocki koncern.

Jak ocenił PKN Orlen, „transakcja umożliwi wzrost efektywności dotychczasowych procesów logistycznych w całej Grupie Orlen”. „Z kolei pozostawienie marży przewoźnika w strukturach koncernu pozwoli na ograniczenie kosztów. Przejęcie doświadczonego podmiotu z wysokimi kompetencjami w obszarze przewozów drogowych to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach” - podkreślono w informacji. PKN Orlen podał, że „wartość transakcji szacowana jest na ok. 89 mln zł”. Jednym z warunków zawieszających transakcję zakupu OTP będzie zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Logistyka to jeden z najbardziej kapitałochłonnych obszarów działalności firm. Dlatego każda optymalizacja kosztów w tym zakresie korzystnie przekłada się na osiągane wyniki. W ramach Grupy Orlen na bieżąco prowadzimy integrację procesów logistycznych i szukamy nowych rozwiązań, które umocnią naszą pozycję na konkurencyjnym rynku i zwiększą jakość usług” - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Zwrócił przy tym uwagę, że „proces dezinwestycji spółki transportowej Grupy Orlen realizowany był jeszcze w 2015 r.”

Dziś widzimy, że tworzenie własnych kompetencji w tym obszarze to skuteczny sposób na rozwój aktywów logistycznych, zwiększanie konkurencyjności i optymalizację kosztów. Stąd nasza decyzja o odzyskaniu perspektywicznych aktywów i zakupie przewoźnika drogowego” – oświadczył Obajtek.

PKN Orlen wskazał, że „zakup OTP jest spójny z zakładanymi kierunkami rozwoju oraz celami strategicznymi logistyki Grupy Orlen”, a rozbudowa jej własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. „Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy Orlen. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty” - podkreślił koncern.

I zapowiedział: „Celem PKN Orlen jest wzmocnienie pozycji na rynku przewozów drogowych. Dalszy rozwój spółki transportowej będzie możliwy dzięki poszerzeniu zakresu działalności w obszarze LPG, JET oraz sprzedaży hurtowej paliw, a także o dodatkowe grupy produktowe”. Według koncernu, „plany i strategia rozwoju logistyki Grupy ORLEN pozostawiają przestrzeń do współpracy z przewoźnikami zewnętrznymi”. „Docelowy model zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej do zewnętrznej” - oznajmił PKN Orlen.

Koncern zaznaczył, że „zbudowanie własnych kompetencji logistycznych w ramach Grupy Orlen pozwoli skutecznie odpowiedzieć na obecne, nowe wyzwania związane np. z potrzebą skracania łańcucha dostaw, czy szybkiego dostosowania się do oczekiwań klientów”. W ocenie PKN Orlen, transakcja kupna spółki OTP wpisuje się też w prowadzone akwizycje, „szczególnie przejęcie Grupy Lotos”. „Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy Orlen, którą może zapewnić właśnie własna flota” - stwierdził m.in. koncern.

Jak podkreślił prezes Grupy Trans Polonia Dariusz Cegielski, „OTP funkcjonując w ramach Grupy Trans Polonia od 2016 r. konsekwentnie rozwijało kompetencje w zakresie przewozu płynnych produktów niebezpiecznych (ADR)”. „Jako podmiot specjalizujący się w logistyce płynnych surowców, współpracujący z wieloma światowymi koncernami, szanujemy koncepcję PKN Orlen, która będzie realizowana przy wykorzystaniu OTP. Cieszymy się, iż spółka znajdzie się w strukturach koncernu, dzięki czemu będzie mogła dalej prężnie się rozwijać” – powiedział Cegielski.

PKN Orlen podał, że spółka OTP w 2019 r. przewiozła prawie 6 mln metrów sześc. paliw, w tym paliw lotniczych i LPG. Obecnie dysponuje nowoczesną flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III i zatrudnia blisko 700 pracowników, z czego ponad 550 kierowców. „Przychody spółki w 2019 r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą Orlen i innymi koncernami paliwowymi” - przekazał koncern, informując o swych planach zakupowych.

PKN Orlen przypomniał, że przewozy samochodowe Grupy Orlen realizuje obecnie spółka Orlen Paliwa, która posiada ok. 100 pojazdów, w tym wprowadzone tam na początku tego roku do floty 42 nowe naczepy-cysterny do przewozu i dystrybucji LPG. Koncern wyjaśnił, że w wyniku inwestycji w tabor prowadzonych od 2019 r., zdolności przewozowe Orlen Paliwa w obszarze logistyki wtórnej LPG wzrosły z ok. 3 proc. do ok. 40 proc.

W lutym 2016 r. PKN Orlen informował, że jego spółka spedycyjna Orlen Transport została sprzedana spółce TP, podmiotowi zależnemu Trans Polonia. „W wyniku zamknięcia transakcji spółka należąca do Trans Polonia stała się właścicielem 100 proc. akcji Orlen Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł” - podawał wówczas koncern.

Zapowiadał przy tym, że ostateczna cena transakcji skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie ok. 4 mln zł.

PKN Orlen argumentował m.in., że „sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej, jest zgodna ze strategią i ma na celu wzrost wartości koncernu w perspektywie długoterminowej”. PKN Orlen i Trans Polonia zawarły warunkową umowę w sprawie Orlen Transport w listopadzie 2015 r. Planom sprzedaży Orlen Transport sprzeciwiały się wówczas związki zawodowe PKN Orlen, w tym pracowników ruchu ciągłego, NSZZ „Solidarność” i związek branżowy.

Orlen Transport z siedzibą w Płocku specjalizował się w usługach transportu drogowego: benzyny, paliwa lotniczego JET, oleju napędowego oraz LPG. Spółka posiadała na terenie Polski 23 bazy i 223 zestawy autocystern przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych. Zatrudniała 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Jej przychody w 2015 r. wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł.

Czytaj też: Spadek PKB w IV kw. będzie płytszy niż wiosną. To zasługa przemysłu

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze