Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Nowe prawo celne. Projekt MF przyjęty przez rząd

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 grudnia 2020, 17:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Ujednolicenie i usprawnienie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów, zakłada projekt nowelizacji Prawa celnego, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

W projekcie noweli wprowadzono także rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Będą oni mogli uzyskać numer PESEL.

Przygotowaliśmy projekt rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Wychodzimy naprzeciw postulatom środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą jak również sygnałom płynącym od pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych” – wyjaśnia cytowana w komunikacie resortu finansów szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Jak napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu, obecnie w przypadku importu towarów jest prowadzone postępowanie celne i podatkowe. W wyniku tych postępowań - w zależności od rodzaju towaru - jest wydawanych nawet kilka decyzji. Dotyczą one należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej - płaconej przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe oraz paliwowej - płaconej m.in. przez producentów paliw silnikowych.

Po zmianach, będzie prowadzone tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty. Rozwiązanie to ma ograniczyć koszty po stronie przedsiębiorcy i urzędu celno-skarbowego oraz ułatwi i usprawni działalność importową.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, dzięki zmianom importerzy będą mogli sprawnie załatwiać sprawy związane z należnościami celnymi i podatkowymi. Zmniejszą się także koszty prowadzonego postępowania przez ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności stanie się prostszy.

Podkreślono, że rozwiązanie to było postulowane przez podmioty zaangażowane w obrót towarowy z zagranicą oraz Krajową Administrację Skarbową.

W komunikacie podano, że dzięki wprowadzeniu rozwiązań dotyczących identyfikacji podatników cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. “Ułatwi to ich identyfikację do celów podatkowych, co będzie korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych (przyczyni się to do prawidłowego rozliczenia podatków)” - dodano.

Nowe rozwiązania przewidują ponadto zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Jak czytamy w komunikacie, informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego (dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego).

Z kolei w rozwiązaniach dotyczących gier hazardowych założono, że podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co ma uprościć i przyspieszyć prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.

Czytaj też: GUS: PKB spadł 1,5 proc. r/r w III kwartale 2020 r.

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze