Informacje

GUS / autor: Fratria
GUS / autor: Fratria

GUS: Wydatki cudzoziemców w Polsce spadły

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 grudnia 2020, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Wartość towarów i usług zakupionych w III kw. 2020 r. przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze odpowiednio o 46,6 proc. r/r i 42,6 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Spadek ruchu granicznego w III kw. 2020 r. wyniósł 38,5 proc. r/r w przypadku cudzoziemców przyjeżdżających do Polski i 34,1 proc. w przypadku Polaków wyjeżdżających za granicę

Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2020 r. ukształtowała się na poziomie 7 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 4,7 mld zł. Było to odpowiednio o 46,6 proc. i 42,6 proc. mniej niż przed rokiem. Natomiast w stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były większe odpowiednio o 113,4 proc. i o 191,4 proc. - czytamy w komunikacie.

Z ogółu wydatków cudzoziemców zrealizowanych w Polsce 81,2 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 9,4 proc. - granicę na lotniskach, 7,3 proc. - zewnętrzną granicę lądową UE i 2 proc. - morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski struktura kształtowała się odpowiednio: 70,1 proc., 26,8 proc., 0,5 proc., i 2,6 proc., podano także.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2020 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (64,8 proc.), następnie Czechami (13,7 proc.), Słowacją (8,4 proc.), z Ukrainą (6,3 proc.), Litwą (4,8 proc.), Białorusią (1,9 proc.), i Rosją (0,1 proc.)” - czytamy dalej.

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (61,5 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski), następnie z Czechami (22,9 proc.), Słowacją (12,8 proc.), Litwą (2,1 proc.), Białorusią i Ukrainą (po 0,3 proc.) oraz Rosją (0,03%).

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2020 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe - 49,8 proc. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) - 21 proc. oraz żywność i napoje bezalkoholowe - 13,2 proc. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę dominowały pozostałe wydatki (usługi) - 53,3 proc. towary nieżywnościowe stanowiły 31 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 12,1 proc. swoich wydatków” - napisano także w komunikacie.

GUS podał też, że liczba przekroczeń granicy Polski w III kw. br. wyniosła 56,2 mln osób, z tego 31,2 mln dotyczyło cudzoziemców i 25 mln Polaków. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 55,5 proc. a mieszkańcy Polski (rezydenci) - 44,5 proc. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 32,5 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była większa o 94,8% (cudzoziemców o 87,1 proc., a Polaków o 105,3 proc.).

W III kwartale 2020 r. 87,5 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 7,8 proc. granicy na lotniskach; 3,7 proc. zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 1 proc. morskiej.

W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (56,4 proc.), następnie z Czechami (23,4 proc.), Słowacją (12,9 proc.), Litwą (3,2 proc.), Ukrainą (2,9 proc.), Białorusią (1,1 proc.) i Rosją (0,1 proc.). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą - obywatele Ukrainy (93,5 proc.), na granicy z Białorusią - obywatele Białorusi (82 proc.), a na granicy z Rosją - obywatele Rosji (74,5 proc.) - napisano też w materiale.

Czytaj też: W 2021 rok wkraczamy z nadzieją na powrót naszej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze