Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Eksport polskiej żywności nadal w górę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 października 2023, 10:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 11 proc. r/r do 34,1 mld euro (157 mld zł) w okresie styczeń-sierpień 2023 r., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import produktów rolno-spożywczych wyniósł 21,6 mld euro (100 mld zł) i był o 6 proc. wyższy r/r, nastąpił wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego w tym okresie o 21 proc. r/r do 12,5 mld euro (57 mld zł).

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy. Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu. Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. - informują autorzy raportu.

Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów, podano także.

Podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń-sierpień 2023 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 25 mld euro (wzrost o 9 proc.), co stanowiło blisko 3/4 (73 proc.) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem. Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń-sierpień 2023 r. wyniósł 8,7 mld euro i był o 14 proc. większy niż przed rokiem.

Do Niemiec eksportowano głównie wyroby tytoniowe (1,4 mld euro, 31 tys. ton), mięso drobiowe (562 mln euro, 186 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (447 mln euro, 125 tys. ton), karmę dla zwierząt (438 mln euro, 179 tys. ton), ziarno zbóż (w tym głównie ziarno pszenicy - 322 mln euro, 1 158 tys. ton i ziarno kukurydzy - 292 mln euro, 996 tys. ton), przetwory rybne (394 mln euro, 23 tys. ton) oraz czekoladę i wyroby czekoladowe (345 mln euro, 60 tys. ton), wymienił KOWR.

W okresie styczeń-sierpień 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 9,2 mld euro, o 17 proc. wyższej r/r.

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (887 mln euro, 3,3 mln ton), produkty mleczne (789 mln euro, 421 tys. ton), mięso drobiowe (630 mln euro, 341 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (582 mln euro, 122 tys. ton), czekoladę i wyroby czekoladowe (493 mln euro, 96 tys. ton) oraz wyroby tytoniowe (401 mln euro, 20 tys. ton).

Drugą pod względem wartości pozycję z 15-proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż wzrosła o 23 proc. r/r do 4,4 mld euro.

Z Polski od stycznia do lipca 2023 r. wyeksportowano blisko 7,7 mln ton ziarna zbóż za 2,2 mld euro. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 53 proc. (4,1 mln ton, 2,3-krotny wzrost wolumenu eksportu r/r), kukurydza - 35 proc. (2,7 mln ton, wzrost o 15 proc.), a żyto - 3,5 proc. (272 tys. ton, wzrost o 36 proc.).

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były przede wszystkim: Wielka Brytania - przychody na poziomie 2,8 mld euro, wzrost wartości eksportu o 17 proc., Ukraina - 698 mln euro, wzrost o 14 proc.; Stany Zjednoczone - 550 mln euro, wzrost o 16 proc.; Arabia Saudyjska - 335 mln euro, spadek o 1 proc..

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec.

W okresie styczeń-sierpień 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 6,5 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż wzrosła o 20 proc. r/r do 5,1 mld euro. Z Polski od stycznia do sierpnia 2023 r. wyeksportowano blisko 8,8 mln ton ziarna zbóż za 2,4 mld euro, podał KOWR.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w większości grup towarowych artykułów rolno-spożywczych. Poza wcześniej wymienionymi grupami produktów wzrosła wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 29 proc., do 3,6 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 20 proc., do 2,4 mld euro), ryb i przetworów (o 10 proc., do 1,8 mld euro), a także warzyw i przetworów (o 18 proc., do 1,7 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 2 proc., do 1,2 mld euro). Większa była również wartość wywozu nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych - o 8 proc. (1 mld euro), kawy, herbaty i kakao - o 7 proc. (0,7 mld euro), soków owocowych i warzywnych - o 4 proc. (0,6 mld euro). Obniżeniu uległa wartość eksportu produktów mlecznych (o 6 proc. - 2,3 mld euro) oraz alkoholi - o 7 proc. (0,5 mld euro).

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze