Informacje

placówka Idea Banku / autor: Fotoweb Fratria
placówka Idea Banku / autor: Fotoweb Fratria

BFG: Dotacja dla Pekao z tyt. przejęcia to maks. 218 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 grudnia 2020, 15:38

  • 0
  • Powiększ tekst

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zakłada, że maksymalna kwota dotacji dla Banku Pekao związana z przejęciem - w ramach przymusowej restrukturyzacji - Idea Banku sięgnie 218 mln zł, poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski

Czytaj też: Przymusowa restrukturyzacja: Bank Pekao przejmuje Idea Bank!

Pokrycie straty zostanie dokonane w ten sposób, że część aktywów zostanie w podmiocie rezydualnym. Pekao SA nie przejmie wszystkich aktywów i na pokrycie luki, która powstanie BFG przeznaczy dotację w wysokości do 218 mln zł - powiedział Tomaszewski podczas briefingu.

Dokładnie nie wiemy, ale z naszych raportów wynika, że będzie to maksymalna kwota dotacji, zakładamy, że ona może być nieco niższa - dodał.

Bank Pekao przejmie 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Czytaj też: UKNF chce kompleksowego planu naprawy Idea Banku

W ramach transakcji, BFG udzieli Bankowi Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Z oszacowania, wykonanego przez PwC Advisory wynika, że aktywa Idea Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość tego banku. Tutaj nie ma w zasadzie już innej ścieżki działania - powiedział Tomaszewski.

Na podstawie decyzji BFG, Bank Pekao przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania, na które składają się po stronie aktywów przede wszystkim: płynne środki finansowe i obligacje Skarbu Państwa; kredyty i pożyczki udzielone klientom; instrumenty finansowe. Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.

BFG podał, że zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

Zgodnie z ustawą wszystkie akcje są umarzane, również obligacje będące w rękach obligatariuszy. W tej chwili wartość obligacji, które podlegają umorzeniu to jest 56 mln zł, a akcje to jest 158,8 mln zł, nie uwzględniając tej grudniowej emisji - powiedział Tomaszewski.

Czytaj też: NWZ Idea Banku: Czarnecki zostaje!

Prezes BFG wyjaśnił, że kwota 25 mln zł, w postaci kapitału z ostatniej emisji akcji Idea Banku, który jeszcze nie został zarejestrowany, zostanie przeznaczona pokrycie straty Idea Banku. Nie jest on traktowany natomiast jako depozyt.

Całość aktywów [Idea Banku] - ponad 14 mld zł - zostanie przeniesionych do Banku Pekao SA. Dzięki temu, że nie będziemy wypłacać tych gwarantowanych depozytów, sektor uniknie wyższych składek na BFG w 2021 r. - powiedział prezes.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował dziś, że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację. Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r. Pełna integracja operacyjna Idea Banku ze strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

ISBnews/mt

Powiązane tematy

Komentarze