Informacje

Idea Bank / autor: Fratria
Idea Bank / autor: Fratria

Afera GetBack. Co z środkami finansowymi z Idea Banku?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 stycznia 2021, 21:00

    Aktualizacja: 2 stycznia 2021, 21:03

  • 1
  • Powiększ tekst

Roszczenia poszkodowanych osób związane z obligacjami spółki Getback SA będą zaspokajane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Za spłatę obligacji odpowiada emitent – czyli spółka GetBack. Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku, będącego pośrednikiem w sprzedaży obligacji, nie zamyka drogi posiadaczom obligacji GetBack do odzyskania środków od emitenta tych obligacji - podkreśla Jacek Barszczewski z KNF we wpisie na Linkedin.

Rolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz BFG jest w pierwszej kolejności dbanie o bezpieczeństwo deponentów oraz o stabilność polskiego sektora finansowego. Wśród środków nadzorczych, jakimi zgodnie z przepisami prawa dysponuje KNF w stosunku do podmiotów nadzorowanych, m.in. banków, brak jest możliwości nakazu wypłaty środków pieniężnych utraconych przez osoby o statusie pokrzywdzonego na skutek działania lub zaniechania podmiotu nadzorowanego.

Jak zauważa Jacek Barszczewski, Idea Bank miał dużo czasu na zrekompensowanie strat poszkodowanym lub chociaż na zaproponowanie rozwiązania, które zmierzałoby do takie rekompensaty, ale tego nie zrobił. Co więcej, władze Idea Banku nigdy nie sygnalizowały, że zamierzają wykonać taki krok. Skala uwzględnianych reklamacji była niska, a podejście organów korporacyjnych Idea Banku oraz jego biegłego rewidenta do tworzenia rezerw na ewentualne wypłaty na rzecz osób poszkodowanych w aferze GetBack nie wskazywały na zamiar rewizji takiego podejścia i na jakąkolwiek gotowość do zaoferowania szerszej rekompensaty skierowanej do klientów Idea Banku, którym instrumenty finansowe (obligacje GetBack, certyfikaty inwestycyjne Trigon) sprzedawane były przez Idea Bank z naruszeniem prawa i interesów klientów.

Niezależnie od braku przejawów ze strony Idea Bank woli dobrowolnego zaproponowania poszkodowanym nabywcom obligacji GetBack lub certyfikatów inwestycyjnych Trigon rekompensaty związanej z poniesionymi przez nich szkodami, należy podkreślić, że nawet w razie uzyskiwania przez takie osoby korzystnych rozstrzygnięć sądowych przeciwko Idea Bankowi, perspektywa realnego zaspokojenia takich roszczeń z majątku Idea Bank musi być postrzegana przez pryzmat sytuacji finansowej Idea Banku, w szczególności relacji wartości jego aktywów i pasywów. Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku.

Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot (PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł. W takiej sytuacji możliwość odzyskania środków od Idea Banku przez szerokie grupy poszkodowanych była obiektywnie nierealna, także w razie hipotetycznych korzystnych dla nich rozstrzygnięć sądowych.

Ponadto należy wskazać, że alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość, w której osoby zgłaszające roszczenia wobec Idei również musiałby się liczyć z brakiem zaspokojenia roszczeń.

Czytaj też: Premier o szczepieniach celebrytów poza kolejnością. „To skandal”

Linkedin/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze