Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Sejm RP o większej integracji nadzoru nad europejskimi rynkami finansowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2012, 10:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Posłowie nie zgłosili poprawek do projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która przewiduje m.in. współpracę KNF z europejskimi urzędami nadzorującymi rynek finansowy. Kluby PiS i SP zapowiedziały, że nie poprą projektu.

Podczas drugiego czytania projektu w Sejmie kluby PO, PSL, RP, SLD opowiedziały się za jego uchwaleniem, natomiast kluby PiS i SP zapowiedziały, że projektu ustawy nie poprą, gdyż - ich zdaniem - narusza interesy Polski.

Przygotowany przez rząd projekt ma na celu implementację do prawa polskiego przepisów dyrektywy unijnej zwanej omnibusem. Chodzi o przepisy dotyczące przepływu informacji i współpracy między Komisją Nadzoru Finansowego a europejskimi urzędami nadzorczymi. Według resortu finansów nowe regulacje zmierzają do większej integracji nadzoru nad europejskimi rynkami finansowymi oraz zwiększają bezpieczeństwo obrotu na krajowym rynku finansowym.

Zdaniem posła sprawozdawcy Killiona Munyama (PO) nowe przepisy mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa rynku finansowego, zwłaszcza podczas kryzysu. Jego klubowy kolega Jacek Brzezinka podkreślał, że "Europejski system nadzoru finansowego ma zapewnić równe warunki uczestnictwa wszystkich podmiotów". 

Za znowelizowaniem ustawy opowiedziała się także Genowefa Tokarska z PSL. Zwróciła uwagę, że projektowane przepisy pogłębiają integrację polskiego nadzoru z jego odpowiednikami w Europie.  

Ryszard Zbrzyzny (SLD) ocenił, że to jeden z lepiej przygotowanych przez rząd projektów w ostatnim czasie. "W naszym interesie jest, by rynek systemu finansowego i obrotu kapitałowego był bezpieczny (...), a szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, gdzie rynek finansowy stał się przedmiotem działań spekulacyjnych. Pełny monitoring i standaryzacja procedur jest niezbędna" - podkreślił Zbrzyzny.

Natomiast sceptycznie do projektowanych zmian przepisów odnieśli się posłowie PiS i SP. "Proponowany akt prawny niesie z sobą szereg zagrożeń dla Polski. Utrwala bowiem proces przekazywania przez polski nadzór finansowy różnych informacji w obce ręce" - powiedziała Gabriela Masłowska (PiS). Według Jacka Boguckiego (SP) projekt silne wiąże polski nadzór, m.in. KNF, z europejskimi nadzorami. Jego zdaniem, aby zapobiec takim aferom jak Amber Gold, trzeba raczej wzmacniać polski nadzór.

W uzasadnieniu rządowego projektu napisano, że dyrektywa, do której dostosowane mają być polskie przepisy, jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji nadzoru w Europie, ma zapewnić "faktycznie równe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwierciedlić coraz większą integrację rynków finansowych w Unii". Nie bez znaczenia jest również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rynku finansowego wobec kryzysu - podkreślono w uzasadnieniu.

Projektowane regulacje przewidują np. obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego o niektórych działaniach, w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym, jak również o przypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. Proponuje się też w niektórych przypadkach wprowadzenie innych obowiązków informacyjnych na rzecz europejskich urzędów nadzoru. Chodzi np. o obowiązek informowania o przeszkodach prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, jakie napotykają fundusze inwestycyjne i domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską na terytorium państw niebędących członkami UE.

Ponadto w zakresie nadzoru skonsolidowanego projekt przewiduje, że KNF, na podstawie porozumień zawieranych z organami nadzoru państw członkowskich, będzie mogła przejąć zadania innego europejskiego organu albo delegować nań swoje zadania.

Jednak przegłosowana nowelizacja ma drugie dno. Delegowanie zadań przez KNF na rzecz innego europejskiego organu nadzorczego daje podstawę prawną do powołania w przyszłości jednolitego, europejskiego nadzoru nad bankami. Biorąc pod uwagę terminarz powołania takiego nadzoru rozpisany przez Komisję Europejską we wrześniu, termin przyjęcia nowelizacji przez polski sejm nie wydaje się być przypadkowy.

(PAP)

awy/ amac/ mag/ asa/ as/

Powiązane tematy

Komentarze