Informacje

Premier podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak
Premier podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak

Sejm: Dziś pierwsze czytanie budżetu i "trzynastki"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 stycznia 2020, 10:34

  • 1
  • Powiększ tekst

W środę po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie Sejmie, który przeprowadzić ma m.in. pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok oraz zajmie się projektem ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów i projektem ws przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS.

Podczas zaplanowanego na trzy dni posiedzenia, posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2020 r.

W końcu września ub. roku Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt budżetu państwa na 2020 rok, bez deficytu budżetowego. Projekt oparty był na założeniu, że zniesiony będzie górny limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - miało to przynieść dodatkowe 7,1 mld zł. Wobec sprzeciwu Porozumienia wicepremiera Jarosława Gowina, PiS wycofał projekt likwidacji limitu 30-krotności przy składkach ZUS.

Czytaj także: Projekt budżetu na 2020 r. jutro w Sejmie

W związku z tym, że w listopadzie zakończyła się poprzednia kadencja parlamentarna, 23 grudnia rząd przyjął nową wersję projektu budżetu na 2020 rok. Projekt ten również nie przewiduje deficytu budżetowego. Dochody i wydatki mają wynieść po 435,3 mld zł, czyli o ok. 5 mld więcej niż planowano we wrześniu ub.r.

Obecny projekt zakłada też, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. (według metodologii unijnej) na wynieść 1,2 proc. PKB, a gospodarka urosnąć - ujęciu realnym - o 3,7 proc, czyli podobnie jak we wrześniu. Taka sama jak w projekcie wrześniowym ma być też prognozowana inflacja - 2,5 proc.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Wprowadza on coroczną wypłatę tzw. 13 emerytury, czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Źródłem finansowania mają być środki Funduszu Solidarnościowego oraz budżet państwa. W 2020 roku świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. to kwota ok. 11,75 mld zł.

Ponadto posłowie mają zająć się projektem nowelizacji ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Zgodnie z projektem ustawy, OFE zostaną przekształcone w Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Projekt zakłada, że uczestnicy OFE sami będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatycznie), o tyle ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór „opcji domyślnej z IKE”. Projektowane rozwiązania dotyczą prawie 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich konta to 162 mld zł. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

Posłowie mają też zająć się projektem nowelizacji ustaw o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który dotyczy m.in. zmiany finansowania tej szkoły z subwencji podlegającej zwrotowi w przypadku niewykorzystania, na stałe finansowanie budżetowe. Ponadto Sejm rozpatrzy projekt zmian w

Sejm omówi też projekt PiS nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych ma z kolei umożliwić zrekompensowanie mediom publicznym ubytków w dochodach z opłat, spowodowanych np. zwolnieniem niektórych grup społecznych (np. emerytów) z abonamentu. Projekt zakłada, wprowadzenie rekompensaty w wysokości do 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.

Sejm ma zająć się także obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidującym dodatki do emerytur dla osób, które co najmniej dziesięć lat służyły w Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugi obywatelski projekt - o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - zrównuje zasady przyznawania deputatów węglowych dla emerytów i rencistów górniczych. (PAP)

PAP (autor: Karol Kostrzewa)/gr

Powiązane tematy

Komentarze