Informacje

Budowa mieszkań  / autor: Pixabay
Budowa mieszkań / autor: Pixabay

Sejm za powołaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2021, 18:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, którego powstanie ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadłości firmy deweloperskiej.

Za ustawą głosowało 417 posłów, 30 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz większość zgłoszonych poprawek.

Przyjął natomiast poprawkę zakładającą, że w przypadku gdy zamówiony przez nabywcę rzeczoznawca budowlany nie stwierdzi wady istotnej, koszty sporządzenia opinii obciążają w całości nabywcę.

Jak wskazywali autorzy ustawy, stosowany obecnie przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej (tzw. OMRP) - nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego rodzaju rachunku następuje - zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej - przed przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera powoduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak i nieruchomości.

Regulacja zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów:

  • w przypadku otwartego rachunku powierniczego – maksymalnie 2 proc.;

  • w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego – maksymalnie 0,2 proc.;

Faktyczna wysokość stawki ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP). Zgodnie z ustawą nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Czytaj też: Lokale użytkowe w czasie pandemii – zainteresowanie rośnie, ceny również

ISBnews/kp

Powiązane tematy

Komentarze