Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Grupa BOŚ: rozwój działalności maklerskiej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 maja 2021, 21:00

  • 0
  • Powiększ tekst

W I kwartale 2021 r. Grupa BOŚ wypracowała 87,5 mln zł wyniku odsetkowego. Spadek o 15 proc. r/r to przede wszystkim efekt obniżek przez RPP stóp procentowych w 2020 r. łącznie o 140 punktów bazowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w omawianym okresie przekroczył 36,0mln zł, co oznacza wzrost o  21 proc. r/r, głównie dzięki wyższym dochodom z  działalności maklerskiej. Zysk netto Grupy BOŚ w I kwartale 2021 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 23,6 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.

Sprzedaż nowych kredytów w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. osiągnęła poziom 929,3 mln zł i była o 63 proc. wyższa niż przed rokiem.

Wynik Grupy został ponadto obciążony większymi odpisami z tytułu utraty wartości należności kredytowych, na co również miała wpływ pandemiaCOVID-19. Łącznie odpisy w I kwartale br. wyniosły 38,9 mln zł wobec 22,7 mln zł w analogicznym okresie 2020r.

Istotna część spadku wyniku odsetkowego została skompensowana rosnącym wynikiem z tytułu opłat i prowizji, który w I  kwartale br. przekroczył 36,0 mln zł i był o 6,3mln zł (tj. o  21 proc.) wyższy r/r, głównie dzięki znacząco większym dochodom z  działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ pozytywnie wyróżniał się na tle rynku pod względem aktywności inwestorów, realizując w  I  kwartale 2021 r. niemal 2-krotnie wyższe obroty na rynku akcji GPW i na  rynku New Connect niż w  tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto, w I kwartale br. DM BOŚ ponownie został liderem rynku kontraktów terminowych.

Był to również bardzo udany okres dla DM BOŚ pod względem liczby nowo otwieranych rachunków inwestycyjnych, która przekroczyła 4,3 tys. (o 28  proc. więcej niż w I kwartale2020r.). Tym samym DM BOŚ był wiceliderem rynku pod względem liczby otwieranych rachunków papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW.

Działalność Domu Maklerskiego BOŚ znajduje uznanie w  oczach rosnącej liczby inwestorów korzystających z  jego usług, czego wyrazem jest około dwukrotny wzrost obrotów oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Rosnące dochody Grupy z tytułu opłat i prowizji częściowo skompensowały spadek wyniku odsetkowego spowodowanego obniżką stóp procentowych–skomentował Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Sprzedaż kredytów proekologicznych w I kwartale 2021 r. wyniosła 324 mln zł i stanowiła ponad 1/3 łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ w tym okresie. Saldo kredytów proekologicznych na  koniec marca br. wynosiło 4,67  mld zł, a  ich udział w  portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,56 proc.( z 36,34 proc. na koniec 2020 r.).

W pierwszym kwartale tego roku zauważyliśmy ożywienie akcji kredytowej - BOŚ udzielił kredytów i pożyczek wkwocie929 mln zł, tj. o 63 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku –dodał Wojciech Hann.

Zarząd banku finalizuje prace nad nową strategią, która wzmocni model biznesowy związany ze specjalizacją w ekologii i będzie podkreślać rolę BOŚ w finansowaniu zielonej transformacji i projektów służących ochronie środowiska naturalnego. W I  kwartale br. BOŚ kontynuował ponadto prace związane z transformację cyfrową, uruchamiając nowe usługi i funkcjonalności w bankowości elektronicznej i mobilnej oraz automatyzację kolejnych procesów biznesowych. Bank aktywnie angażuje się też w działania, które wspierają przedsiębiorców oraz osoby fizyczne dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią. W I kwartale 2021r. klienci BOŚ otrzymali za jego pośrednictwem wsparcie w formie subwencji z Tarczy Finansowej 2.0 PFR w kwocie 43,9mln zł, a łączna wartość kredytów objętych gwarancjami z Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych(PLG FGP), gwarancjami de minimis, gwarancjami Biznesmax lub gwarancjami z  Portfelowej Linii Gwarancyjnej Faktoringu z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK (LGF FGP)wyniosła 321,6 mln zł. Bank aktywnie uczestniczy również w programie Czyste Powietrze.

PR/RO

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze