Informacje

Lotos / autor: fot. Fratria
Lotos / autor: fot. Fratria

Grupa Lotos informuje o wynikach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2021, 09:28

    Aktualizacja: 28 kwietnia 2021, 09:28

  • 0
  • Powiększ tekst

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2021 roku spadła o 8 proc., do 615 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

Przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 5,86 mld zł wobec 6,1 mld zł rok wcześniej (spadek o 3,8 proc.).

Raportowany zysk EBIT w pierwszym kwartale sięgnął 664,3 mln zł wobec 1,36 mld zł straty operacyjnej przed rokiem, a raportowana EBITDA wynosi 927,7 mln zł, a przed rokiem EBITDA była ujemna i wyniosła 1,08 mld zł.

Na wynik operacyjny składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 554,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 107,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości +2,4 mln zł.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej i innych zdarzeń o nietypowym charakterze (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 351,6 mln zł wobec 395,1 mln zł przed rokiem.

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł -184,8 mln zł. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -98,5 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -36,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych, prowizji i pozostałych na poziomie -50,1 mln zł.

Zysk netto Grupy Lotos w pierwszym kwartale wyniósł 353,3 mln zł wobec 1,31 mld zł straty netto rok temu.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w pierwszym kwartale wyniosły łącznie 264 mln zł, w tym w segmencie wydobycia sięgnęły one 108 mln zł, a w segmencie produkcji i handlu 156 mln zł.

Spółka realizowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku przerób ropy naftowej na obniżonym poziomie 1975 tys. ton (-24 proc. r/r i 21,2 proc. kw./kw.), co przełożyło się na wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii na poziomie 88,4 proc.

Dzienne wydobycie węglowodorów w pierwszym kwartale spadł rdr o 21 proc., do 18,6 tys. boe.

Dług finansowy Grupy Lotos na 31 marca 2021 roku osiągnął poziom 4,72 mld zł i jest wyższy o 652,8 mln zł wstosunku do końca grudnia 2020 roku, głównie na skutek kredytu na finansowanie zapasów. Dług netto wyniósł 3,55 mld zł wobec 1,93 mld zł na koniec 2020 roku.

Wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO wzrósł na koniec marca do 2,7x z 1,0x rok wcześniej.

Na koniec marca Grupa Lotos miała w swojej sieci 514 stacji paliw, tj. o 1 więcej niż na koniec 2020 roku.

PAP Biznes/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze