Informacje

Lotos, Rafineria Gdańska / autor: Lotos
Lotos, Rafineria Gdańska / autor: Lotos

Wybrano członków Zarządu Grupy Lotos XI kadencji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 maja 2021, 22:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie gdańskiego koncernu 27 maja br. Prezesem Zarządu spółki pozostała Zofia Paryła. Do składu Zarządu XI kadencji powołano również dotychczasowych wiceprezesów – Krzysztofa Nowickiego, Piotra Walczaka, Jarosława Wittstocka i Jarosława Wróbla – powierzając im nadzorowane dotąd obszary

Czytaj też:L Fuzja Orlenu z Lotosem i PGNiG wyprzedza trendy europejskie

Czytaj też: Wzrost przeładunku paliw płynnych w Porcie Gdynia o 57,5 proc.

Powołany z dniem 28 maja 2021 roku skład Zarządu XI wspólnej kadencji Grupy LOTOS SA przedstawia się następująco:

• Zofia Paryła – prezes Zarządu; • Krzysztof Nowicki – wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć; • Piotr Walczak – wiceprezes Zarządu ds. produkcji i handlu; • Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych; • Jarosław Wróbel – wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji.

Wymienione wyżej osoby zasiadały również w Zarządzie X kadencji, której okres trwania, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej spółki, zakończył się z dniem 27 maja br. Ostatnie 3 lata, bo tyle też trwa kadencja Zarządu Grupy LOTOS, to bardzo intensywny okres dla gdańskiego koncernu. W tym czasie, zgodnie z deklaracją utrzymywania zdolności dywidendowej zawartą w strategii, spółka wypłacała rokrocznie swoim akcjonariuszom dywidendę.

W czasie X kadencji sfinalizowano Projekt EFRA, który zwiększył efektywność gdańskiej rafinerii. To również okres zintensyfikowanych prac w obszarze paliw alternatywnych: uruchomienia 12 punktów ładowania aut elektrycznych w ramach Niebieskiego Szlaku, zainicjowania projektu Pure H2, a ostatnio też projektu Green H2, oraz analiz szeregu inwestycji związanych z LNG i CNG. Grupa LOTOS zaangażowała się także w projekt petrochemiczny „Polimery Police”, a wspólnie z PKN Orlen i Energą, rozpoczęła analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółka potrafiła też dostosować się do trudnej sytuacji makroekonomicznej jaką spowodowała pandemia koronawirusa. Dzięki optymalizacji działalności od strony operacyjnej oraz wprowadzeniu specjalnych wytycznych związanych z bezpieczeństwem udało się utrzymać ciągłość produkcji oraz stabilną kondycję finansową koncernu.

Ubiegły rok przyniósł także realną możliwość otworzenia nowego rozdziału w działalności Grupy LOTOS. W lipcu Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie kapitałowe gdańskiej spółki przez PKN Orlen. To kolejny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.


Zofia Paryła – prezes Zarządu Grupy LOTOS SA X kadencji od 7 grudnia 2020 roku do 27 maja 2021 roku. Wcześniej, od 25 lipca 2019, pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Decyzją Rady Nadzorczej w okresie od 12 listopada 2020 do 7 grudnia 2020 pełniła obowiązki prezesa Zarządu. Absolwentka Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z sektorem prywatnym, w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku głównej księgowej. Przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Krzysztof Nowicki – od 26 stycznia do 27 maja 2021 roku, wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć Grupy LOTOS SA w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018. Był założycielem i wspólnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie, a następnie Wiceprezesem Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem. Był Prezesem Zarządu GKS Bełchatów. Od roku 2016 był Prezesem Zarządu LOTOS Oil Sp z o.o. W latach 2018 - 2020 dodatkowo pełnił funkcję Dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS SA, od roku 2020 Dyrektor ds. Strategii i Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS SA, Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura, RCEkoenergia. Pełni funkcje doradcze w istotnych projektach inwestycyjnych, a także w zakresie kształtowania organizacji.

Piotr Walczak – od 4 września 2020 roku do 27 maja 2021 roku wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS SA, w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł Executive MBA uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu ryzykiem oraz kulturą bezpieczeństwa w branży energetycznej w obszarze projektowania i budowania infrastruktury sieciowej. W latach 1992-2007 był odpowiedzialny za kierowanie wydziałem inwestycji, wydziałem małych elektrowni wodnych oraz wydziałem eksploatacji i utrzymania ruchu energetycznego w Spółce Energa Operator Oddział Olsztyn. Od 2007 roku związany z firmą Eltel Networks Energetyka, gdzie w latach 2012-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Organizacji Produkcji Eltel Networks Energetyka, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie pionem ofertowania, procesem zakupowym w zakresie dostaw i kontraktacji podwykonawców, budowanie i zarządzanie portfelem zleceń oraz aktywne zarządzanie relacjami ze spółkami Skarbu Państwa celem budowania wizerunku odpowiedzialnego wykonawcy. Następnie do 2020 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego Jednostką Biznesu w Polsce w Eltel Networks Energetyka, odpowiadając m.in. za opracowanie strategii działania i kierunków rozwoju organizacji, opracowywanie rocznych biznes planów i raportowanie wyników, zarządzanie operacyjne, a także tworzenie kultury organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością. Od 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Badawczo Wdrożeniowym OLMEX, odpowiadając za przeprowadzenie audytu w organizacji, budowanie efektywnych modeli kosztowych i narzędzi monitoringu wydajności, a także rozwijanie zwinnych zespołów projektowych i budowanie kultury otwartej komunikacji. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Jarosław Wittstock od 11 września 2018 roku do 27 maja 2021 roku wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy LOTOS w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Menadżer z blisko 25-letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilku tysięcy pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w bankowości, branży leasingowej (dyrektor ds. handlu, prezes Zarządu), farmaceutycznej (dyrektor zarządzający) oraz medycznej (prezes Zarządu, dyrektor zarządzający). Pełnił również funkcję dyrektora Oddziału Pomorskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawodowo związany także z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a następnie jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót SA zarządzający takimi obszarami jak: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego, a także marketing.

Jarosław Wróbel – wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS od 2 marca 2021 roku do 27 maja 2021 roku, w składzie Zarządu X kadencji. Absolwent studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Posiadacz dyplomu Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a także certyfikatu Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). Od 1992 roku związany z energetyką. W latach 1993-1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin” SA, gdzie odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce. Od 2002 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG S.A. W latach 2003-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS (ang. Customer Information System). W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a w latach 2020-2021 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, która pod jego kierownictwem opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa. W latach 2018-2020 Prezes Zarządu spółki ORLEN Południe S.A., gdzie był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy biorafinerii na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen Od 10 stycznia 2020 roku do 1 marca 2021 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Od 28 października do 12 listopada 2020 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PGNIG.

Grupa LOTOS/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze