Informacje

Marcin Obroniecki, prezes PANA / autor: Materiały prasowe
Marcin Obroniecki, prezes PANA / autor: Materiały prasowe

PANA: bezpieczeństwo inwestorów pod nadzorem

Robert Olesiński

Robert Olesiński

redaktor portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 1 czerwca 2021, 12:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Biegli rewidenci w coraz większym stopniu będą rzecznikami bezpieczeństwa inwestorów i stabilności obrotu gospodarczego w Polsce - powiedział Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) przy okazji publikacji rocznego sprawozdania za 2020 rok.

Od 1 stycznia 2020 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Jako następca prawny Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), agencja przejęła sprawy będące we właściwości KNA.

Do głównych zadań PANA należy przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych i postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu. Chodzi zarówno o firmy audytorskie, które badają jednostki zainteresowania publicznego, jak i firmy audytorskie, badające jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego. Agencja przejęła od samorządu zawodowego biegłych rewidentów prowadzenie listy firm audytorskich.

Naszym celem jest podniesienie efektywności nadzoru nad działalnością firm audytorskich i biegłych rewidentów, tak aby biegli rewidenci w coraz większym stopniu byli rzecznikami bezpieczeństwa inwestorów i stabilności obrotu gospodarczego w Polsce. Dzięki dobrej współpracy z instytucjami państwowymi i z samorządem zawodowym, uda nam się przeprowadzić wiele pozytywnych zmian – powiedział Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

PANA rozpoczęła działalność w  wyjątkowo trudnym momencie. W czasie pandemiiC0V1D-19 wiele instytucji zawiesiło działanie, a restrykcje ustanowione celem jej zwalczenia negatywnie wpłynęły na życie społeczne i gospodarcze. Wbrew licznym trudnościom udało się jednak od  podstaw stworzyć nową organizację i  sprawnie zrealizować wiele istotnych działań w ramach nadzoru nad branżą audytorską w  Polsce – stwierdził Marcin Obroniecki

PANA, jako jedna z nielicznych instytucji w Polsce, funkcjonowała niemal od samego początku w sposób dostosowany do ograniczeń wymuszonych pandemią, wykonując zdalnie większość działań w ramach nadzoru publicznego. Pierwsza kontrola zdalna w firmie audytorskiej odbyła się w czerwcu 2020 r.

Na liście celów PANA jest również promocja najlepszych praktyk audytu oraz działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o fundamentalnej dla gospodarki i jej rozwoju roli zawodu biegłego rewidenta.

Zdaniem Marcina Obronieckiego zrozumienie, czym są sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z badania i dlaczego ich wiarygodność jest tak doniosła dla prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego jest niezwykle ważne, m. in. dla zarządów firm, inwestorów i każdego uczestnika obrotu gospodarczego.

To od tej wiedzy w dużej mierze zależą możliwość świadomego uczestnictwa w procesach społeczno-gospodarczych i bezpiecznego korzystania z instrumentów finansowych oraz poziom ładu korporacyjnego. Dlatego też PANA czuwa nad tym, aby firmy audytorskie i  biegli rewidenci wykonujący w ich imieniu usługi rewizji finansowej, byli strażnikami interesu publicznego, przestrzegając prawa oraz zasad etyki zawodowej – powiedział Marcin Obroniecki.

Robert Olesiński

ROCZNE SPRAWOZDANIE PANA - kliknij

CZYTAJ TEŻ: Rekordowy wskaźnik PMI dla przemysłu. 57, 2 pkt!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze