Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Wsparcie dla startupów z sektora edukacji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 czerwca 2021, 18:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Minimum siedem startupów z sektora edukacji uzyska wsparcie finansowe i doradcze w ramach projektu eduLAB 2.0 – Edukacja Przyszłości, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Z pomysłami mogą zgłaszać się zarówno placówki oświatowe, np. szkoły i przedszkola, jak i innowatorzy.

Jak podała firma eduLAB Akcelerator edtech, rozpoczęto drugą edycję akceleracji w ramach projektu eduLAB 2.0 – Edukacja Przyszłości, laureata III konkursu e-Pionier organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z GovTech Polska. W ramach konkursu e-pionier NCBR i GovTech wybierają akceleratory, czyli podmioty mające doświadczenie w poszukiwaniu innowacji i inwestowaniu w firmy z sektora IT.

eduLAB skupia się na identyfikowaniu wyzwań sektora oświaty i poszukiwaniu odpowiedzi na nie w środowisku akademickim i startupowym, wśród programistów i innowatorów. Projekt zakłada powstanie minimum siedmiu startupów, które łącznie otrzymają ponad 9 mln zł wsparcia na rozwój: 7,5 mln złotych stanowią środki z funduszu NCBR, a ponad 1,5 mln zł przekaże Grupa Euvic, w której skład wchodzi eduLAB.

W pierwszej edycji akcelerator stanowił technologiczne wsparcie dla ośrodków naukowych i uczelni wyższych. Projekt, którego realizację zaplanowano na kolejny rok, koncentruje się na potrzebach sektora oświaty – szkół podstawowych i średnich, placówek edukacji specjalnej, przedszkoli i żłobków.

Zgłoszenia wyzwań od placówek oświatowych są przyjmowane i weryfikowane w trybie ciągłym. Akcelerator oferuje konsultacje w tym zakresie. Pierwsza runda naboru pomysłów trwa do 7 czerwca 2021 r. W ramach całej akceleracji przewidziano pięć naborów projektów. Zaakceptowane wyzwania trafiają do bazy konkurencyjności. Startupy zgłaszają się przez bazę albo przez akcelerator, który przesyła zgłoszenie do bazy.

eduLAB spodziewa się zgłoszenia minimum 50 pomysłów na rozwiązania dla polskich szkół i przedszkoli w ciągu półtora roku. Co najmniej siedem z nich ma zostać realizowanych w modelu zamówień przedkomercyjnych, a więc z udziałem zgłaszającej się placówki oświatowej. Decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie, podejmuje komitet składający się z przedstawicieli NCBR, GovTech oraz eduLAB.

Pierwszy krok, by otrzymać ponad 1 mln zł na rozwój start-upu, to ocena potencjału biznesowego i technologicznego zgłoszonych pomysłów. 50 najlepszych wejdzie do fazy preakceleracji, w której będą walczyć o pozytywną ocenę komitetu inwestycyjnego i możliwość dalszego rozwoju. Wybrane projekty i zespoły je realizujące otrzymują pełne wsparcie akceleratora, zarówno technologiczne jak i biznesowe, na każdym etapie rozwoju produktu.

Druga faza akceleracji to tworzenie i implementacja MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli produktu we wczesnej fazie rozwoju. Akceleracja kończy się testami w instytucjach publicznych oraz planem wsparcia dalszego rozwoju i komercjalizacji.

Ostatni etap to pozyskanie inwestorów, przygotowywanie dokumentacji i ekspansja rynkowa. Na każdym etapie startupy mają zapewnione wsparcie merytoryczne, operacyjne i finansowe. Efektem udanej akceleracji jest powstanie nowej spółki.

Akcelerator eduLAB działa od 2017 roku. Koncentruje się głównie na rozwiązaniach z zakresu edtech. Ze wsparcia akceleratora obecnie korzysta 17 startupów na różnym poziomie rozwoju.

Akcelerator eduLAB jest dwukrotnym laureatem konkursu e-Pionier organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa 2014-2020. Działanie 3.3”. Projekt „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych” jest współfinansowany z Funduszy NCBR.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Adam Niedzielski o luzowaniu obostrzeń, certyfikatach, kwarantannie i edukacji na temat szczepień

Powiązane tematy

Komentarze