Informacje

Tadeusz Kościński  / autor: PAP
Tadeusz Kościński / autor: PAP

Kościński: Nasz priorytet to szybki rozwój gospodarki i wzrost PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 czerwca 2021, 17:50

  • Powiększ tekst

Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński komentując przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów założenia projektu budżetu na 2022 r.

Rząd przyjął we wtorek założenia projektu budżetu państwa na 2022 r. Przewidziano, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4 proc., a bezrobocie spadnie do 5,8 proc.

Kościński, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, powiedział: „Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB”. Jak dodał minister, „w najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych”.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski dodał, że „nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych”.

W komunikacie MF poinformowano, że poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce. Zasadniczym czynnikiem wzrostu PKB w przyszłym roku ma być natomiast popyt krajowy.

W 2022 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi działaniami, które poprawią stopień wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych i będą również skutkowały wzrostem inwestycji - czytamy.

Ministerstwo podało również podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa. Jak napisano, „zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2021-2024 zakładane są zmiany w ustawie o finansach publicznych, które mają na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2022”. Jak podkreślono, dodatkowo w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.

W WPFP założono też, że w 2023 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna w minimalnym tempie wynikającym z wyłączenia klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej i z reguł unijnych - poinformował resort.

Czytaj też: Premier: Polski Ład to dodatkowe miliardy złotych dla kraju

PAP/kp

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych