Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Banki muszą pamiętać! Mają 14 dni na rozliczenie wcześniejszej spłaty kredytu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 lipca 2021, 15:40

  • 1
  • Powiększ tekst

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oczekuje od banków wprowadzenia skutecznych rozwiązań, które w szczególności wyeliminują ryzyko braku poinformowania kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu.

UNKF poinformował w piątek, że przeprowadził analizę w zakresie realizacji przez wybraną grupę podmiotów obowiązków wynikających z art. 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym przepisem kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Podstawową przesłanką, od której ustawodawca uzależnił rozliczenie kredytu jest dokonanie spłaty kredytu przez konsumenta w całości. Użyte w art. 52 ukk pojęcie rozliczenia powinno być rozumiane w kategoriach prawnych jako spełnienie świadczenia, do którego zobowiązany jest kredytodawca, nie zaś wyłącznie rozliczenie rachunkowe (sporządzenie bilansu należności) - stwierdził UKNF.

Kredytodawca jest zatem zobowiązany do dokonania z kredytobiorcą rozliczenia kredytu w rozumieniu dokonania na jego rzecz zwrotu środków pieniężnych z tytułu rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia przedterminowej spłaty kredytu.

W tym terminie należne kredytobiorcy środki pieniężne powinny wpłynąć na jego rachunek bankowy. W ocenie UKNF jeżeli kredytodawcy nie jest znany rachunek bankowy kredytobiorcy, w tym terminie kredytodawca powinien zażądać od niego wskazania numeru rachunku bankowego do rozliczenia kredytu lub innej formy zwrotu środków pieniężnych (np. przekaz pocztowy) - podkreślono.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazał, że na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dla kredytodawców - co do zasady - rozliczeniem kredytu jest automatyczne pozostawienie kwoty rozliczenia na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorcy lub na rachunku technicznym przeznaczonym do obsługi kredytu, w sytuacji gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy.

Zwrócono uwagę, że w tym drugim przypadku, kredytodawcy zazwyczaj podejmują próby kontaktu z kredytobiorcą w formie telefonicznej lub listownej w celu ustalenia sposobu przekazania środków, choć jak wynika z przeprowadzonej analizy, zidentyfikowano przypadki braku inicjowania takiego kontaktu w ogóle oraz przypadki braku skutecznego kontaktu z kredytobiorcą w celu ustalenia sposobu rozliczenia przedterminowej spłaty kredytu.

UKNF oczekuje, że kredytodawcy w ramach dobrej praktyki rynkowej wprowadzą wewnętrzne rozwiązania systemowe, które zagwarantują realizację obowiązku wynikającego z art. 52 ukk z należytą starannością, w szczególności skutecznie wyeliminują ryzyko braku poinformowania kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu oraz ryzyko braku zwrotu środków należnych kredytobiorcy z tego tytułu w terminie przewidzianym ustawą o kredycie konsumenckim - podsumował UKNF.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Szybsza obsługa na stacjach Orlenu. W wakacje mobilni kasjerzy

Powiązane tematy

Komentarze