Informacje

siedziba NBP w Warszawie / autor: Fratria
siedziba NBP w Warszawie / autor: Fratria

NBP: Dalszy przebieg pandemii przesądzi o aktywności gospodarczej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lipca 2021, 11:29

  • Powiększ tekst

Najważniejsze źródło ryzyka dla aktywności gospodarczej, oraz – w mniejszym stopniu – dla kształtowania się inflacji w Polsce stanowi dalszy przebieg pandemii – napisano w lipcowym „Raporcie o inflacji”, który w poniedziałek opublikował NBP

Najważniejsze źródło ryzyka dla aktywności gospodarczej, oraz – w mniejszym stopniu – dla kształtowania się inflacji w Polsce stanowi dalszy przebieg pandemii. Wpływ pandemii na zmiany inflacji jest bowiem wypadkową, z jednej strony, zmian popytu, a z drugiej – kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Bilans czynników niepewności wskazuje na bardziej prawdopodobne ukształtowanie się w najbliższych kwartałach dynamiki PKB poniżej scenariusza centralnego projekcji i zbliżony do symetrycznego rozkład ryzyk dla inflacji CPI – napisano w lipcowym „Raporcie o inflacji”, który w poniedziałek opublikował NBP.

Czytaj też: Glapiński o wyjściu z pocovidowej polityki pieniężnej: Nie tak od razu

Bank centralny wskazał, że głównym ryzykiem dla realizacji centralnego scenariusza projekcyjnego jest mniejsza niż założono skuteczność działań ograniczających przebieg pandemii COVID-19, zwłaszcza metod zapobiegania nowym zachorowaniom. Chodzi nie tylko o ryzyko pojawienia się nowych mutacji wirusa, które będą cechować się większą odpornością na szczepionki i będą bardziej groźne dla ludzi, ale także o niewystarczającą skalę szczepień w krajach rozwijających się i wschodzących.

Z „Raportu o inflacji” wynika, że efektem może być krótsza niż się obecnie przewiduje odporność po szczepionkach i konieczność ich powtarzania ewentualnie nawrót kolejnych dotkliwych fal pandemii. Nawracające okresy nasilenia pandemii będą skutkować niższą podażą pracy ze względu na absencje pracowników spowodowane kwarantanną bądź koniecznością opieki nad dziećmi w przypadku przywrócenia zdalnego nauczania. Ponowne eskalacje pandemii skutkowałyby utrwaleniem zmian zachowań ekonomicznych ludności zgodnie z zasadą zwiększonego dystansu społecznego co przełożyłoby się na trwałe ograniczenie popytu.

Wzrost cen surowców

Kolejnym czynnikiem ryzyka dla projekcji są – według NBP - zmiany cen surowców energetycznych i rolnych zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach. Ceny ropy naftowej i innych surowców energetycznych na rynkach światowych mogą podlegać istotnym wahaniom nie tylko z powodu zmian popytu, ale również ze względu na działania podejmowane przez głównych producentów w reakcji na ich sytuację finansową.

Ryzyko wyraźnego odchylenia warunków pogodowych względem wieloletniej średniej w Polsce i w krajach będących istotnymi producentami żywności oraz dalsze rozprzestrzenianie się chorób zwierzęcych stanowi z kolei dodatkowe istotne źródło niepewności dla kształtowania się cen żywności w horyzoncie projekcji – napisano w lipcowym „Raporcie o inflacji”.

NBP wskazał w nim jeszcze jeden czynnik ryzyka, którego efektem tym razem może być szybszy wzrost gospodarczy.

Możliwy jest scenariusz trwałego ograniczenia pandemii w Polsce i na świecie, skutkujący szybszym niż w ścieżce bazowej wzrostem gospodarczym. Mogłyby się do tego przyczynić: istotne postępy w ograniczeniu pandemii COVID-19 w krajach wschodzących i rozwijających się oraz jeszcze intensywniejsza adaptacja zachowań podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w warunkach wygasającej epidemii – napisano w raporcie NBP.

Jak napisano w materiale NBP, globalnej odbudowie aktywności – oprócz szybszego od oczekiwań opanowania pandemii – mogłoby sprzyjać także zwiększenie wsparcia ze strony polityki gospodarczej, na przykład uruchomienie zapowiedzianych kolejnych pakietów fiskalnego w Stanach Zjednoczonych: planu inwestycji infrastrukturalnych (American Jobs Plan) oraz planu wzmocnienia sieci bezpieczeństwa socjalnego (American Families Plan).

Realizacji bardziej pozytywnego scenariusza sprzyjałyby podjęte w Polsce działania fiskalne, w tym uruchomienie zapowiedzianego przez rząd programu Polski Ład, które miałyby pozytywny wpływ na sytuację podmiotów gospodarczych umożliwiając szybki wzrost krajowej aktywności ekonomicznej oraz odbudowę potencjału wytwórczego – napisano w lipcowym „Raporcie o inflacji“.

PAP/mt

Czytaj też: Glapiński: Gotówka musi mieć swoje miejsce. Proszę o jej docenienie

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych