Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Kasa Krajowa kieruje petycję do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Dunajski

Andrzej Dunajski

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK

  • Opublikowano: 31 marca 2015, 10:59

    Aktualizacja: 31 marca 2015, 11:41

  • Powiększ tekst

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2015 r. Kasa Krajowa oraz Kasy skierowały petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby powstrzymywania się przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i jej funkcjonariuszy publicznych od praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji w Unii Europejskiej, w tym w szczególności niepodjęcia żadnych działań w celu powstrzymania wykorzystywania mediów i instytucji publicznych do podważania zaufania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W trakcie kampanii wyborczej na Prezydenta RP doszło do wykreowania w mediach w Polsce tzw. „afery SKOK” opartej początkowo na wytworzonym przez urzędników Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie dotyczącym podmiotów nie nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (likwidacji w roku 2010 fundacji utworzonej przez WOCCU – Światową Radę Związków Kredytowych i podmiotów, do których wolą fundatora został przekazany majątek pozostały po likwidacji tej fundacji). W mediach dokument ten został wykorzystany do ataku na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (rozpoczętego 9 marca 2015 r.) poprzez nie znajdującą oparcia w faktach sugestię, że środki fundacji były środkami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz powiązanie wszystkich kas, mimo braku jakichkolwiek podstaw faktycznych z upadłością SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie prowadzą działalności politycznej i nie uczestniczą w kampanii wyborczej. W efekcie prawidłowe funkcjonowanie kas jest zagrożone ze względu na próbę wykorzystania ataku na nie w kampanii wyborczej.

Wobec powyższego Kasa Krajowa pismem z dnia 17 marca 2015 r. wystąpiła do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pismem z dnia 19 marca 2015 r. do Przewodniczącego Komitetu Stabilności Finansowej (Ministra Finansów), oraz pismem z dnia 20 marca 2015 r. do Prokuratora Generalnego o podjęcie pilnych działań mogących przywrócić zaufanie do spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych polegających na wyraźnym wskazaniu opinii publicznej tego, że działalność kas podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a depozyty członków kas gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100.000 EUR oraz innych działań, które należy uznać za właściwe i adekwatne do opisanej sytuacji.

Do dnia dzisiejszego władze Rzeczypospolitej Polskiej i jej funkcjonariusze publiczni w ocenie Kasy Krajowej i Kas wnoszących petycję nie zrobili jednak nic, by powstrzymać wykorzystywanie mediów i instytucji publicznych do podważania zaufania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które jako instytucje depozytowe nie są w stanie normalnie prowadzić swojej działalności, jeżeli zaufanie ich członków - deponentów zostanie podważone.

Powstrzymywanie się przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i jej funkcjonariuszy publicznych od praktyk naruszających reguły uczciwej konkurencji w Unii Europejskiej umożliwi SKOK współuczestniczenie na równych zasadach z innymi formami przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Andrzej Dunajski

Rzecznik Prasowy

Kasy Krajowej

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych