Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Klasycy Ekonomii: 10 CYTATÓW Ludwiga von Misesa o wolności, własności i gospodarce

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises

Ludwig Heinrich Edler von Mises (ur. 29 września 1881 we Lwowie, zm. 10 października 1973 w Nowym Jorku) – ekonomista austriacki. Brat matematyka Richarda von Misesa. Przedstawiciel szkoły austriackiej w ekonomii, w poglądach na gospodarkę reprezentował stanowisko leseferystyczne. Twierdził, że niemożliwe jest racjonalne funkcjonowanie gospodarki planowej. Stanowisko to wywołało w okresie międzywojennym szeroką dyskusję teoretyczną (M. Dobb, O. Lange).

  • Opublikowano: 2 czerwca 2015, 11:17

    Aktualizacja: 2 czerwca 2015, 11:28

  • Powiększ tekst

Ludwig von Mises bez wątpienia jest najważniejszym myślicielem ekonomicznym XX wieku. Jego scheda jest obecnie fundamentem wszelkiej działalności na rzecz wolnego rynku i prawa do własności.

Toteż by - po Miltonie Friedmanie - uczcić tę wybitną postać, przygotowaliśmy zestawienie 10 najważniejszych cytatów, które genialnie, i celnie, podsumowują gospodarkę i potrzebę istnienia wolnego rynku.

10 - o historii

Jeśli historia mogłaby nas czegokolwiek nauczyć, to niewątpliwie tego, że żaden naród nie stworzył wyższej cywilizacji bez poszanowania prawa do posiadania własności prywatnej.

9 - o korupcji

Korupcja to nieuchronny efekt interwencjonizmu.

8 - o tworzeniu prawa

Najgorsze prawo jest lepsze od biurokratycznej tyranii.

7 - o o demokracji

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

6 - o nazistach

Narodowym socjalistom udało się całkowicie wyeliminować motyw zysku z zarządzania biznesem. W Niemczech nazistowskich już nie ma mowy o wolnym przedsiębiorstwie ani też nie istnieją przedsiębiorcy. Byli przedsiębiorcy zostali zredukowaniu do statusu Betriebsfuehrer (kierownika przedsiębiorstwa). Nie mogą swobodnie działać, muszą bezwarunkowo słuchać poleceń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium), jego urzędników okręgowych oraz rejonowych. Rząd Rzeszy nie tylko określa ceny oraz stopy procentowe, jakie należy płacić i jakich można żądać, wysokość płac i zarobków, ilość towarów jakie mają być wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznacza każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony dochód, praktycznie przekształcając go tym samym w płatnego pracownika państwowego. System taki, poza niektórymi stosowanymi terminami, nie ma nic wspólnego z kapitalizmem i gospodarką rynkową. Jest to po prostu socjalizm według niemieckiego wzorca, Zwangswirtschaft (gospodarka nakazowa). Różni się on od rosyjskiego wzoru socjalizmu – systemu otwartej nacjonalizacji wszystkich zakładów – jedynie w kwestiach technicznych.

5 - o pieniądzu

Przysługa, jaką pieniądz daje społeczeństwu, jest niezależna od jego ilości.

4 - o socjalizmie

System socjalistyczny – co przyznawali Karol Marx, Lenin i wszyscy socjalistyczni przywódcy – jest przeniesieniem wojskowego regulaminu do całego procesu produkcyjnego. Marx mówił o „przemysłowych armiach”, Lenin domagał się „organizacji wszystkiego – poczty, fabryk i innych przemysłów, podobnie do modelu armii.”

3 - o zysku

Zyski są siłą napędową gospodarki rynkowej. Im większe są zyski, tym lepiej są zaspokajane potrzeby konsumentów.

2 - o biurokracji

Najgorsze prawo jest lepsze od biurokratycznej tyranii.

1 - o własności prywatnej

Albo prywatna własność środków produkcji, albo głód i nędza dla wszystkich.

Ludwig von Mises (ur. 29 września 1881 we Lwowie, zm. 10 października 1973 w Nowym Jorku) – ekonomista austriacki. Brat matematyka Richarda von Misesa. Przedstawiciel szkoły austriackiej w ekonomii, w poglądach na gospodarkę reprezentował stanowisko leseferystyczne. Twierdził, że niemożliwe jest racjonalne funkcjonowanie gospodarki planowej. Stanowisko to wywołało w okresie międzywojennym szeroką dyskusję teoretyczną (M. Dobb, O. Lange).

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych