Opinie

Źródło UOKiK
Źródło UOKiK

KNF zapomina o swoich zadaniach

xxx xxx

  • Opublikowano: 29 listopada 2013, 11:32

    Aktualizacja: 29 listopada 2013, 11:40

  • Powiększ tekst

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego udzielił wywiadu agencji informacyjnej Newseria Biznes, w którym stanowczo sprzeciwił się obejmowaniu przez jego urząd nadzoru nad firmami pożyczkowymi. Argument jaki podał, każe przypuszczać, że jest on przekonany, że przewodniczy Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Nie widzimy ku temu żadnego powodu, żeby Komisja miała się zajmować nadzorem nad firmami pożyczkowymi – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. – Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek ze środków własnych, czyli ryzykują własne pieniądze, natomiast zasadniczym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest nadzorowanie instytucji, które zarządzają środkami powierzanymi przez klientów.

Zaskoczyło mnie to stwierdzenie ponieważ do tej pory byłem przekonany, że

„Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku”.

– przynajmniej taka informacja widnieje na stronie KNF pod zdjęciem pana przewodniczącego. Nie ma tam żadnego ograniczenia, że urząd interesuje się jedynie tą częścią rynku finansowego, w której następuje przekazanie środków klienta do dyspozycji firmy finansowej. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy przewodniczący Jakubiak nie planuje skoku na fotel Jerzego Pruskiego, prezesa BFG, którego działalność faktycznie dotyczy głównie zapewnienia bezpieczeństwa depozytów. Może tak bardzo chciałby być w BFG, że zaczyna ograniczać zadania KNF jedynie do depozytów?

Na razie jednak, jak czytamy na stronie KNF, do zadań tej instytucji należy:

*- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego – a rynek finansowy jak pokazał niedawno chociażby przykład Amber Gold w zakresie firm pożyczkowych nie działa prawidłowo. Jeżeli firma sama się nie zgłosi do KNF, że przyjmuje depozyty, to KNF chociaż wie, że przyjmuje jest bezradna.

- podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności*czy można mówić o jakiejkolwiek konkurencyjności w sytuacji, gdy część firm obowiązują różnego rodzaju ograniczenia i sankcje, a inne mogą tą samą działalność prowadzić na zasadach wolnej amerykanki? A może KNF przyjęło postawę maksymalnie liberalną i chce rozwijać część pożyczkową rynku finansowego chroniąc ją przed jakąkolwiek ingerencją państwa. Tylko dlaczego pożyczka ma mieć takie „preferencje” a kredyt nie?

*- podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego – czy pożyczki są częścią rynku finansowego? Są. Jak więc KNF chce o nich informować, skoro wzbrania się przed pozyskiwaniem jakichkolwiek informacji od nich?

*- udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym – czy w przypadku części pożyczkowej rynku finansowego ten udział ma polegać na głośnym krzyczeniu nie róbcie nic, nie przeszkadzajcie im?

*- stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty – dlaczego KNF olewa klientów firm pożyczkowych i nie chce im pomóc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów?

Przewodniczący Andrzej Jakubiak zachowuje się jak małe dziecko, które zamyka oczy i krzyczy, że czegoś nie ma bo tego nie widzi. Rynek finansowy tworzą także firmy pożyczkowe, a on przewodniczy Komisji Nadzoru FINANSOWEGO, a nie Komisji Nadzoru nad Finansami Powierzonymi. Firmy pożyczkowe hulając po polskim rynku bez żadnej kontroli, zdzierając z klientów kilkutysięczne odsetki od pożyczonego kapitału, przejmując domy za 1000 zł pożyczki niszczą zaufanie społeczeństwa do rynku finansowego. Jeżeli KNF ma wpisane w ustawie, że jego władza dotyczy tylko sektora bankowego, rynków kapitałowych, ubezpieczeniowego, emerytalnego, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz sektora kas spółdzielczych, to powinna natychmiast zgłosić potrzebę rozszerzenia tej listy o firmy pożyczkowe i wszystkie działające na szeroko pojętym rynku finansowym, tak, żeby raz na zawsze wyeliminować możliwość szukania przez przedsiębiorców dziur dających im niekontrolowany i często nieuczciwy dostęp do pieniędzy klientów rynku finansowego.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych