Analizy

GPW: w sierpniu na rynku Catalyst wzrost obrotów obligacjami o 53 proc.

źródło: GPW

  • Opublikowano: 2 września 2016, 15:31

    Aktualizacja: 2 września 2016, 15:32

  • 0
  • Powiększ tekst

Giełda podała informacje o aktywności inwestorów w minionym miesiącu. Przy spadku obrotów na rynku akcji odnotowano wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 53,5% rok do roku

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w sierpniu 2016 r. 15,6 mld zł, czyli o 15,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 12,8%, do poziomu 15,4 mld zł. Również na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu w sierpniu 2016 r. wyniosła 105,8 mln zł, czyli o 19,3% mniej niż rok wcześniej.

W sierpniu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 277,0 tys. szt., co oznacza spadek o 27,0% wobec sierpnia 2015 r. Jednocześnie, rok do roku, odnotowano 32,5-procentowy wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje, który osiągnął historycznie rekordowy poziom 128,0 tys. szt.

Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wyniósł 53,5% rdr. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 2016 r. 79,0 mld zł, co oznacza wzrost o 12,1% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła rdr o 48,7%, do 232,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w sierpniu 2016 r. wyniósł 9,4 TWh, czyli 16,3% mniej niż rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł w sierpniu 2016 r. 7,6 TWh, o 2,6% mniej niż rok wcześniej.

Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 526,0 mld zł. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 991,3 mld zł.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze