Informacje

GPW / autor: Fratria
GPW / autor: Fratria

Spadają obroty na GPW

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 listopada 2018, 18:55

  • 0
  • Powiększ tekst

W październiku łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW wyniosła 16,5 mld zł, czyli o 22,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała GPW w poniedziałkowym komunikacie

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 16,5 mld zł w październiku 2018 r., czyli o 22,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r. o 19,7 proc. rdr, do poziomu 16,4 mld zł. Z kolei średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2018 r. 711,7 mln zł, o 23,2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wartość indeksu WIG na koniec października 2018 r. wyniosła 55312.71 pkt i była o 14,7 proc. niższa niż przed rokiem - napisano.

Spółka przekazała, że na rynku NewConnect w październiku br. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 208,7 proc. rdr do poziomu 294,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w październiku wzrosła o 221,7 proc. rdr i wyniosła 293,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 712,6 tys. szt., o 33,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 89,1 proc. do poziomu 180,1 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 85,4 mld zł na koniec października 2018 r. wobec 70,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w październiku 2018 r. o 26,8 proc. rdr, do poziomu 177,1 mln zł - czytamy.

Spółka przekazała, że łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2018 r. wyniósł 29,3 TWh, co oznacza wzrost o 122,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 141,5 proc. rdr do poziomu 26,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (+białe certyfikaty+), na rynku spot wyniósł w październiku 2018 r. 4,0 TWh, co oznacza wzrost o 15,2 proc. rdr - napisano.

Spółka przekazała, że w październiku br. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec października br. 587,86 mld zł (135,72 mld EUR). Łączna kapitalizacja 469 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec października tego roku 1 167,01 mld zł (269,44 mld EUR).

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze