Informacje

Wykresy notowań  / autor: Pixabay
Wykresy notowań / autor: Pixabay

W ciągu roku warszawska giełda tąpnęła o 30 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 2 kwietnia 2020, 12:00

  • 1
  • Tagi: akcje arkusz zleceń biznes Catalyst finanse GPW instrumenty pochodne inwestorzy kontrakty terminowe kryzys NewConnect obligacje obligacje nieskarbowe obroty akcjami papiery wartościowe produkty strukturyzowane recesja rynek kapitałowy waluty Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wolumen obrotu
  • Powiększ tekst

W marcu tego roku wartość obrotu akcjami na rynku głównym warszawskiej giełdy wyniosła 26 mld zł, czyli o 59,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Na koniec marca 2020 r. wartość indeksu WIG wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2 proc. niższa niż przed rokiem - podała Giełda.

Z czwartkowego komunikatu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8 proc. rok do roku, do 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2 proc. niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost wartości obrotu akcjami o 368,4 proc. rok do roku do 636,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4 proc. rdr i wyniosła 635,3 mln zł - podała Giełda.

Z wyliczeń wynika, że w minionym miesiącu wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 774,4 tys. szt., czyli o 187,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194,0 proc. rdr, do 1 147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3 proc. rdr, do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1 proc. rdr, do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2 proc. rdr, do 56,3 tys. szt.

W marcu br. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3 proc. rdr, do 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1567,2 proc. rdr, do 145,6 mln zł.

GPW podała, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8 proc. rdr, do 264,7 mln zł.

Wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu br. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3 proc. rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3 proc. rdr do poziomu 26,5 TWh” - poinformowała Giełda. Dodano, że wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3 proc. rdr, do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6 proc., do 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8 proc. rdr, do 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3 proc. rdr. Marcowe dane - jak podkreślono - są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Giełda podała również, że na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej - podkreśla GPW.

Czytaj też: GAZETA BANKOWA: Wirus recesji

PAP/kp

Komentarze