Informacje

Wykresy notowań  / autor: Pixabay
Wykresy notowań / autor: Pixabay

W ciągu roku warszawska giełda tąpnęła o 30 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2020, 12:00

  • 2
  • Powiększ tekst

W marcu tego roku wartość obrotu akcjami na rynku głównym warszawskiej giełdy wyniosła 26 mld zł, czyli o 59,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Na koniec marca 2020 r. wartość indeksu WIG wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2 proc. niższa niż przed rokiem - podała Giełda.

Z czwartkowego komunikatu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8 proc. rok do roku, do 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2 proc. niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost wartości obrotu akcjami o 368,4 proc. rok do roku do 636,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4 proc. rdr i wyniosła 635,3 mln zł - podała Giełda.

Z wyliczeń wynika, że w minionym miesiącu wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 774,4 tys. szt., czyli o 187,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194,0 proc. rdr, do 1 147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3 proc. rdr, do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1 proc. rdr, do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2 proc. rdr, do 56,3 tys. szt.

W marcu br. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3 proc. rdr, do 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1567,2 proc. rdr, do 145,6 mln zł.

GPW podała, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8 proc. rdr, do 264,7 mln zł.

Wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu br. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3 proc. rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3 proc. rdr do poziomu 26,5 TWh” - poinformowała Giełda. Dodano, że wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3 proc. rdr, do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6 proc., do 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8 proc. rdr, do 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3 proc. rdr. Marcowe dane - jak podkreślono - są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Giełda podała również, że na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej - podkreśla GPW.

Czytaj też: GAZETA BANKOWA: Wirus recesji

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze