Informacje

Słaby koniec grudnia / autor: wikipedia.org
Słaby koniec grudnia / autor: wikipedia.org

Warszawska giełda: Spadły obroty i główne indeksy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 stycznia 2020, 13:50

    Aktualizacja: 3 stycznia 2020, 15:04

  • 0
  • Powiększ tekst

Ubiegły rok był okresem spadków głównych indeksów i obrotów tak na rynku głównym, jak i na Catalyst.

Najważniejszy wskaźnik - wielkość obrotów na GPW nie był w grudniu 2019 r.imponujący. Spadek wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniósł 7,5 proc. rdr, co wartościowo dało 14,0 mld zł. Natomiast znacznie większy był spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 23,2 proc. rdr do poziomu 645,3 tys. szt. w grudniu 2019 r.

Interesująco wygląda średnia dzienna wartość obrotu akcjami wyniosła w grudniu 2019 r. 763,9 mln zł, o 12,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 57832,88 pkt i była o 0,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 51,7 proc. rdr do poziomu 129,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w grudniu wzrosła o 34,5 proc. rdr i wyniosła 104,0 mln zł.

Trzeci najważniejsza pozycja w obrotach GPW. W grudniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 645,3 tys. szt., czyli o 23,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 14,4 proc. rdr do poziomu 404 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 20,1 proc. rdr do 132 tys. szt. w grudniu 2019 r.

W ostatnim miesiącu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,0 proc. rdr do poziomu 116,8 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 120,9% rdr do 20,6 mln zł.

Wartość notowanych na warszawskim rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 92,1 mld zł na koniec grudnia 2019 r. wobec 86,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w grudniu 2019 r. o 40,6 proc. rdr do poziomu 194,6 mln zł wobec 138,4 mln zł rok wcześniej.

Jeśli chodzi o surowce to łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2019 r. wyniósł 15,3 TWh, co oznacza spadek o 0,7 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 18,8 proc. rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,8 proc. rdr do poziomu 12,1 TWh.

Natomiast łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w grudniu o 28,8% rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 13,9% do poziomu 2,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 33,0 proc. rdr do poziomu 11,9 TWh.

W sumie kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 550,24 mld zł (129,2 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW sięgnęła na koniec grudnia 2019 r. 1 103,85 mld zł (259,2 mld EUR).

Grudzień 2019 r. zaowocował tylko jednym debiutem. Na rynku NewConnect w grudniu 2019 r. zadebiutowały akcje spółki Carbon Studio (wartość oferty 2,7 mln zł).

Z kolei na rynku Catalyst w grudniu 2019 r. zadebiutowały obligacje miasta Koszalin (wartość oferty 35 mln zł).

opr. DS


Powiązane tematy

Komentarze