Informacje

Veolia zakorzeniona w polskiej ziemi

Artykuł przygotowany we współpracy z partnerem komercyjnym

  • Opublikowano: 30 sierpnia 2021, 19:50

  • 2
  • Powiększ tekst

Od prawie 25 lat Veolia zapewnia mieszkańcom Polski ciepło, energię elektryczną, wodę, odbiera ścieki i przetwarza odpady. Dbanie o komfort lokalnych społeczności to jednak niejedyny wpływ firmy na kraj. Równie ważny jest wkład, jaki wnosi w jego zieloną transformację i rozwój gospodarczy. A ten można liczyć w miliardach złotych - Frédéric Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce

Początki to rok 1997, kiedy w Polsce do życia powołano Compagnie Générale de Chauffage Termika (CGC Termika). Później firma rozwijała się, z każdym rokiem rozszerzając swoją działalność o kolejne miasta i obszary. W 2002 r. Veolia weszła w poznańskie ciepłownictwo, w latach 2004–2005 została właścicielem łódzkich elektrociepłowni, w 2011 r. przejęła sieć warszawską. Pojawiała się w kolejnych miastach i miasteczkach, a w Tarnowskich Górach rozpoczęła dostarczanie mieszkańcom usług wodno-kanalizacyjnych. Dzisiaj Veolia świadczy usługi na terenie 123 miejscowości, a w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. To nie tylko duże ośrodki, lecz również te mniejsze, jak Zamość, Leżajsk czy Szczytno. Firma zapewnia dostawy ciepła i wody do prawie 3 mln odbiorców. Ponieważ Veolia działa w branży usług środowiskowych, a samorządy są jej głównymi partnerami, to dostarcza też media do podległych im instytucji. Veolia odpowiada choćby za obsługę 276 szpitali i placówek opieki zdrowotnej, czyli obiektów kluczowych z punktu widzenia lokalnych społeczności.

ZIELONA TRANSFORMACJA W CENTRUM UWAGI

Wszyscy chcemy żyć w zdrowym, przyjaznym otoczeniu. Dla Veolii ekologia stanowi jedną z najważniejszych wytycznych, kierujących jej przedsięwzięciami.

Zgodnie ze strategicznym planem przyjętym przez grupę na całym świecie Veolia ma się stać punktem odniesienia dla sektora w zakresie transformacji ekologicznej. To także nasza ambicja, ponieważ jako główny gracz na polskim rynku energii komunalnej zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest być liderem zarówno w zrównoważonym zarządzaniu zasobami, jak i w dążeniu do bardziej ekologicznego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Te nadrzędne cele napędzają nie tylko zmiany dokonane w inwestycjach i innowacjach firmy, lecz stały się również nieodłączną częścią postaw naszych pracowników i codziennego życia – mówi Frederic Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

W zieloną transformację firma włącza się na kilka sposobów. Po pierwsze, zaczyna od samej siebie, edukuje i angażuje swoją kadrę. Odbywa się to m.in. za pośrednictwem takich projektów jak Zerowasterzy, który – bazując na zasadach grywalizacji – ma na celu promocję postaw prośrodowiskowych i ograniczenie marnowania zasobów przez pracowników, również w życiu prywatnym.

Po drugie, firma angażuje się w tę transformację poprzez swoją działalność operacyjną. Zobowiązaniem przyjętym przez Veolię jest całkowite odejście od węgla do 2030 r., co ma pozwolić na zrealizowanie nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej przed 2050 r.

Co to oznacza w praktyce? W realiach polskiej energetyki, opartej głównie na węglu, konieczna jest zmiana tzw. miksu paliwowego. W pierwszej kolejności, w okresie przejściowym, Veolia planuje zastąpić węgiel paliwami mniej emisyjnymi, przede wszystkim gazem ziemnym, uzupełnionym o RDF, biomasę i źródła odnawialne. Firma prowadzi już zaawansowane działania związane z budową nowych jednostek opartych na gazie w Łodzi i Poznaniu do 2026 r. Będą to źródła kogeneracyjne, które w polskich warunkach klimatycznych, w połączeniu z potencjałem sieci ciepłowniczych, stanowią najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W dalszej kolejności, po 2030 r., gdy tylko umożliwi to technologia i otoczenie regulacyjne, Veolia planuje wprowadzać na większą skalę m.in. biogaz i wodór.

Równolegle z rozwojem kogeneracji firma zwiększa efektywność energetyczną swoich sieci zgodnie z kryteriami UE. Modelowym przykładem projektu modernizacyjnego realizowanego przez Veolię jest warszawska Inteligentna Sieć Ciepłownicza. Wpisuje się ona w ideę Smart City, czyli miasta, które wykorzystuje zaawansowane narzędzia teleinformatyczne do usprawnienia swojego funkcjonowania. W tym wypadku zastosowano rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy oraz zaawansowanej analityki, a skala przedsięwzięcia jest o tyle imponująca, że stołeczna sieć ciepłownicza liczy sobie 1,8 tys. km i jest największa w całej Unii Europejskiej. Obecnie system zapewnia dyspozytorom stały dostęp do kluczowych danych, a także „podpowiada” optymalne rozwiązania w oparciu o matematyczną analizę danych bieżących i historycznych, dzięki czemu można lepiej zarządzać wahaniami zapotrzebowania. To z kolei przekłada się na wyższą efektywność sieci oraz mniejsze straty ciepła, a więc i mniejszy ślad węglowy.

Po trzecie, zielona transformacja to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, lecz również innowacyjne projekty realizowane dla partnerów: odzysk ciepła w zakładach Volkswagena w Poznaniu, wykorzystanie gazu z huty cynku w Miasteczku Śląskim do ogrzewania budynków mieszkalnych czy rozwój technologii wodorowej. Projekty Veolii oddziałują na jakość powietrza w miastach, kogeneracja dodatkowo pozwala wytworzyć więcej energii przy użyciu mniejszej ilości paliwa. Firma także stale szuka rozwiązań pozwalających na oszczędność zasobów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

MILIARDY NA ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI

Przez ostatnie 20 lat Veolia przeznaczyła w Polsce niemal 6 mld zł na inwestycje, a w ostatnich pięciu latach średnie nakłady na ten cel wyniosły 0,5 mld zł rocznie. Z uwagi na specyfikę działalności firmy są one kierowane głównie na rozwój i modernizację infrastruktury. W Polsce Veolia zarządza w sumie ponad 4 tys. km sieci ciepłowniczych i ponad 200 źródłami produkcji. W samej Warszawie od 2011 r. zainwestowała ponad 1,2 mld zł. To środki, które nie tylko wpływają na lokalną gospodarkę w sensie ekonomicznym, lecz są też odczuwalne przez zwykłych mieszkańców, bo w efekcie modernizacji liczba awarii sieci zmniejszyła się o 40 proc.

Prócz efektów środowiskowych inwestycje Veolii mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę dzięki całemu ekosystemowi biznesowemu, który ją otacza. Według analizy firmy Deloitte, w 2016 r. całkowita wartość dodana w polskiej gospodarce wygenerowana dzięki Veolii wyniosła 3,1 mld zł. Na tę sumę składają się efekty bezpośrednie jej działalności – czyli zwiększony popyt na usługi dostawców, pośrednie – obejmujące wpływ na biznesowe otoczenie partnerów handlowych, i indukowane – oznaczające wzrost konsumpcji w skali całej gospodarki. Liczby te są imponujące, ponieważ Veolia chętnie korzysta z usług lokalnych partnerów. Firma przez lata stworzyła szeroki ekosystem lokalnych dostawców, obejmujący 9 738 podmiotów, które mogą się rozwijać dzięki współpracy z nią, a liczba miejsc pracy utrzymywana dzięki Veolii w gospodarce wyniosła ponad 13,5 tys.

Ważnym aspektem wpływu na lokalną gospodarkę jest również wartość zapłaconych podatków, których Veolia nigdy nie unikała. W latach 2012–2019 ich wartość wyniosła w sumie prawie 4,5 mld zł, na co składały się daniny trafiające do budżetu centralnego i samorządowych.

PRZYSZŁOŚĆ ZWIĄZANA Z POLSKĄ

Veolia od lat realizuje swoje ambicje, uczestnicząc w zielonej transformacji w Polsce. I to zaangażowanie zamierza kontynuować z myślą o przyszłości oraz rozwoju kolejnych pokoleń, aby nasza planeta i – w wymiarze lokalnym – nasze małe ojczyzny były coraz lepszymi miejscami do życia. W przeciwieństwie do zakładów produkcyjnych, infrastruktury energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej nie da się łatwo przenieść do innego kraju, a Veolia stale ją rozwija. To przekłada się na konkretne liczby – jeśli chodzi o wartość majątku w Polsce, firma zajmuje siódme miejsce wśród wszystkich zagranicznych inwestorów.

Sama natura naszych inwestycji sprawia, że Veolia myśli o Polsce długoterminowo. Intensywnie inwestujemy i aktywnie angażujemy się w zieloną transformację, przyczyniając się do realizacji celów zapisanych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Jesteśmy przekonani, że jako międzynarodowa grupa wnosimy cenny wkład, w tym know-how, przyczyniający się do poprawy jakości środowiska w Polsce, dzięki czemu mieszkańcy mogą się cieszyć lepszym, zdrowszym otoczeniem – podsumowuje Frédéric Faroche.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze