Informacje

Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości  / autor: Pixabay
Ważne zmiany w ustawie o rachunkowości / autor: Pixabay

Ważne dla firm: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 listopada 2021, 16:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Wprowadzane zmiany mają umożliwić wykorzystanie zdobyczy technologii cyfrowej w sferze rachunkowości i rewizji finansowej, a w konsekwencji ułatwić wywiązywanie się z obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Napisano, że ustawa stanowi odpowiedź na rozwiązania przewidziane w prawie europejskim w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o rachunkowości; ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym; ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Napisano, że zmiany ustawy o rachunkowości dotyczą m.in.: stosowania elektronicznego formatu sprawozdań przez emitentów i jednostki niebędące emitentami, zasad podpisywania sprawozdań jednostek kierowanych przez organy kolegialne oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obejmują w szczególności: modyfikację zasad odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Krajową Komisję Rewizyjną, modyfikację trybu zgłaszania zmian w zakresie danych podlegających wpisowi do rejestru firm audytorskich, wprowadzenie dodatkowego, obligatoryjnego elementu do sprawozdania z badania sprawozdania finansowego a także wprowadzenie przepisów dotyczących legitymacji służbowych dla kontrolerów Agencji Nadzoru Audytowego oraz innych, wskazanych w ustawie osób a także określenie zasad sprawowania przez Agencję kontroli w firmach audytorskich w sposób zdalny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art. 1 (pkt 4, pkt 8 lit. c, pkt 9 i 11) oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Z dniem 1 czerwca wchodzą w życie art. 1 pkt 10 i art. 3.

Czytaj także: Cieszyński: Dodatek dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa

(PAP)/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze