Informacje

GPW / autor: Fratria
GPW / autor: Fratria

GPW, TGE, bank centralny Węgier i BSE łączą siły

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 grudnia 2021, 18:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała z Towarową Giełdą Energii (TGE), Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych, podała GPW

Po powołaniu spółki Central Post-trade Solutions, porozumienie term sheet zakłada przeprowadzenie następujących transakcji:

1) TGE wniesie aportem wszystkie akcje w IRGiT do spółki Central Post-trade Solutions;

2) Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange wniosą aportem wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP do spółki Central Post-trade Solutions” - czytamy w komunikacie.

Obecnie GPW posiada 100% kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio za pośrednictwem TGE 100% kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT).

Porozumienie term sheet zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions, strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

Obecnie Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange posiadają:

Narodowy Bank Węgier posiada bezpośrednio 53,33% kapitału zakładowego Keler CSD, a Budapest Stock Exchange posiada pozostałe 46,67% kapitału zakładowego Keler CSD;

bezpośrednio Narodowy Bank Węgier posiada 0,1% kapitału zakładowego Keler KSZF Zrt. (Keler CCP), Budapest Stock Exchange jest bezpośrednim właścicielem 0,09% Keler CCP, a pozostałe 99,81% udziałów należy do Keler CSD, podano dalej.

Keler CSD to jedyny centralny depozyt papierów wartościowych na Węgrzech. Spółka jest własnością Narodowego Banku Węgier i Budapest Stock Exchange. Keler CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń, podano także.

W term sheet strony określiły ramowe warunki dalszych negocjacji. Ostateczne warunki ewentualnej umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w term sheet. Postanowienia term sheet nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych - podsumowano w materiale.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ISBnews, mw

Powiązane tematy

Komentarze